Pályázat - Mesés hagyományaink
Kedvezményezett neve:DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Projekt azonosító száma:EFOP-3.3.4-17-2017-00002
A projekt címe:„Mesés hagyományaink”
A szerződött támogatás összege:78.177.668 Ft
A támogatás mértéke:100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma:2021.03.31.
A projekt tartalmának bemutatása

Az EFOP-3.3.4-17 kódszámú felhívás keretéből finanszírozásra kerülő, EFOP-3.3.4-17-2017-00002 azonosítószámú, „Mesés hagyományaink” című projekt Debrecenben kerül megvalósításra. A projektgazda a Debreceni Művelődési Központ (DMK), amely 11 telephelyen lát el közművelődési feladatokat és támogatja a helyi kulturális hagyományokat a lakosság művelődési szükségleteinek megfelelően, segítve ezzel a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét és érdekérvényesítését. A 36 hónapon keresztül zajló projekt átfogó célja, hogy a Hajdú-Bihar megyei nevelési-oktatási intézményekkel együttműködésben biztosítsuk tanulóik számára az informális és non-formális tanulási alkalmak során, tanórán kívüli foglalkozások keretében a magyar népmesék által történő kompetenciafejlesztést és járuljunk hozzá a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentéséhez. A projekt közép és hosszútávú célja a mesélés, és népmesemondás, a meseismeret népszerűsítésének szakmailag magas színvonalú központjává válni a gyerekek, szülők, nagyszülők, pedagógusok bevonásával. A projekt rövidtávú célja a NépmesePont infrastrukturális kialakítása és szakmai fejlesztése, valamint a Kárpát-medence népmesei kincseire építve óvodáskortól kezdődően 24 éves korig bevonni a gyerekeket, fiatalokat a közművelődési intézményrendszerben megvalósuló programokba.

A projekt keretében évente 25 db non-formális, informális programot szervezünk, amelyek között 30 féle különböző tematikájú programot valósítunk meg. Minden évben megvalósul legalább egy kompetenciafejlesztő tábor, kulturális óra, klubfoglalkozás, alkotócsoport és élőszavas mesemondás. Minden évben legalább 3 egyéb programot is szervezünk, mint pl. családi nap, verseny, vetélkedő. A programok megvalósítása során minden esetben bevonunk helyi/regionális mesemondót, hagyományőrző csoportot vagy helyi mese hagyományokat dolgozunk fel. A projekt keretében NépmesePontot hozunk létre a DMK Józsai Közösségi Házában.