Debrecen, Jerikó u. 17, 4032
dmk@debrecenimuvkozpont.hu
06 (52) 413 - 939
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
JEGYZŐKÖNYV A 2015.04.29-i BIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL

JEGYZŐKÖNYV

mely készült a Debreceni Értéktár Bizottság 2015.04.29-én, a Debreceni Művelődési Központ Tímárházában (4026 Debrecen, Nagy Gál István u. 6.) tartott bizottsági üléséről.

jelen vannak:
Dr. Mazsu János bizottsági elnök, levezető elnök
Jantyik Zsolt bizottsági tag, megyei bizottsági elnök
Dr. Kovács Béla Lóránt bizottsági tag
Szentei Tamás 
Dr. Iklódy Georgina
Mátrai- Nagy Andrea Bíborka

Meghívott vendégek:

Aradi Csaba, a Hortobágyi Nemzeti Park nyugalmazott igazgatója, ökológus
Dr. Fésűs László, nyugalmazott testnevelő tanár
Tóthné Bobonka Magdolna, a Megyei Értéktár titkára
Csiszárné Deli Edit, a Megyei Értéktár munkatársa
Szendiné dr. Orvos Erzsébet, a Hajdú- Bihar Megyei Levéltár igazgatója

Dr. Mazsu János bizottsági elnök, levezető elnök köszönti az egybegyűlteket. Megállapítja, hogy a tagságból 3 fő jelen van, a bizottság határozatképes. Az ülést 10 órakor megnyitja. 
Ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogad.

Napirendi pontok:

1.   A Megyei Értéktár javaslattevő adatlapokkal való tapasztalatai
2.   Dr. Fésűs László hozzászólása és ismertető a Hajdú- Bihar Megyei Sporttörténész Egyletről
3.    Dr. Aradi Csaba hozzászólása
4.    Szendiné dr. Orvos Erzsébet bemutatója
5.    Döntés az Értéktárhoz újonnan benyújtott javaslatokról
6.    Egyebek

1. sz. napirendi pont tárgyalása:

A Megyei Értéktár képviseletében Tóthné Bobonka Magdolna beszélt az eléjük kerülő javaslatok adatlapjairól. Általános problémaként említette, hogy sokszor helytelen módon történik azok beadása, nem megfelelő minőségű képanyaggal, a javaslattevő olykor laikusként benyújtott anyaga elutasításra kerül, holott az tartalmilag valóban fontos értéket képviselne, de a megfeleltetésének leírása nem megfelelő. Ugyanez fordítva is előfordul, amennyiben egy szakmailag megfelelően és profi módon összeállított háttéranyag vinni tudja magával az értéknek nyilvánítandó beadványt. A bizottsági gyűlésén megjelenő Csiszárné Deli Edit (munkatársa) pedig felajánlotta, hogy szívesen nyújt segítséget, ad tanácsot bárkinek, aki javaslattétellel áll elő a jövőben, elkerülendő a lehetséges elutasítást a nem megfelelő előkészítettség vagy szakmai indoklás okán.


2. sz. napirendi pont tárgyalása

Dr. Fésűs László meghívott vendégünk röviden beszámolt a húsz évvel ezelőtt létrejött Hajdú- Bihar Megyei Sporttörténész Egylet tevékenységéről. Arról a munkáról, melyet a 98 főt számláló, debreceni illetőségű olimpikon gárda bemutatásával, ismertetésével kapcsolatban folytattak - folytatnak hosszú évek óta. Egyben felajánlotta segítségét a Debreceni Értéktárba érkező, sport témájú javaslatok elbírálásában, így a Bizottság egyhangú döntése alapján a jövőben külső szakértőként tevékenykedik az Értéktárban.


3. sz. napirendi pont tárgyalása

Aradi Csaba, a Hortobágyi Nemzeti Park nyugalmazott igazgatója szintén e minőségében volt jelen az ülésen. Hozzászólásában hangsúlyozta, hogy Debrecen egyben a természetügy őrvárosa is. Ebben a minőségében fontos lenne, hogy olyan típusú javaslatok is érkezzenek elbírálásra, melyek a természetügy témájában jelentkeznek, azonban ez idáig az Értéktárba ilyen nem érkezett.
Szintén felajánlotta segítségét az ilyen típusú jövőbeni javaslatok elbírálásában, így személyét is a Bizottság egyhangú támogatása mellett külső szakértőnek választotta.


4. sz. napirendi pont tárgyalása

Szendiné dr. Orvos Erzsébet, a Hajdú- Bihar Megyei Levéltár igazgatója mindenekelőtt egy rövid kisfilm lejátszásával mutatta be a Levéltér évtizedek óta folyó munkáját. Az intézménynek szándékában áll bekapcsolódni, segítséget nyújtani az Értéktár munkájához, egyrészt a szakértői vélemények kialakításában, másrészt az értékké nyilvánított dolgok őrzésében, bemutatásában.
Ezt a szándékot a Bizottság valamennyi tagja egyöntetűen elfogadva, felkérte az igazgatónőt, hogy külső szakértőként vegyen részt a Debreceni Értéktár munkájában.


5. sz. napirendi pont tárgyalása

A Debreceni Értéktárba javasolt új értékek megvitatása

Döntés a benyújtott javaslatokról, az értékek listája, illetve a bizottság döntése az alábbi táblázatban található:

Sorszám    Javaslat    Támogatom    Nem támogatom    Hiányzó anyagok, indoklás

1. Debreceni Kistemplom - a bizottság egyhangúlag elfogadta        

2. Kistemplom orgonája - a bizottság felvetette, hogy a Kistemplom, mint érték egyben kerüljön föl a listára, a benne rejlő értékekkel együtt        

3. Kistemplom oszlopos kannái - a bizottság felvetette, hogy a Kistemplom, mint érték egyben kerüljön föl a listára, a benne rejlő értékekkel együtt        

4. Közlekedéstörténeti emlék - a bizottság a javaslat kidolgozatlansá-ga okán további szakértői véleményezést javasol        


66/2015. (04.29.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a Debreceni Kistemplom javaslatot, mint helyi érték. 


FEALDATOK:
•    az elfogadott javaslatok eljuttatása a megyei értéktárba,
•    az elfogadott javaslatok az önkormányzat és a DMK honlapjára történő felkerülése
•    javaslattevő személyek értesítése a döntésről, és a hiánypótlásról.
•    szakmai ajánlás kérése a nem egyértelmű javaslatoknál


Mazsu János levezető elnök megköszönte a bizottság munkáját, az ülést bezárja.

 


Mátrai- Nagy Andrea Bíborka                               Dr. Mazsu János
        jegyzőkönyv-vezető                            bizottsági elnök  

 

Poptörténeti emlékpont
Debreceni Művelődési Központ
Székhely: Debrecen, Jerikó u. 17, 4032
Email cím: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
Telefonszám: 06 (52) 413 - 939
Postafiók: 419.
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Debreceni Művelődési Központ © 2009 - 2021 Minden jog fenntartva
|
Website & Design by TGweb.hu
Kérdése van? Írjon nekünk.