Debrecen, Jerikó u. 17, 4032
dmk@debrecenimuvkozpont.hu
06 (52) 413 - 939
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
JEGYZŐKÖNYV A 2016.02.26-I BIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL

JEGYZŐKÖNYV

mely készült a Debreceni Értéktár Bizottság 2016.02.26-án tartott bizottsági üléséről.


Szavazáson résztvevők:
Dr. Mazsu János bizottsági elnök, levezető elnök
Gáborjáni Szabó Botond bizottsági tag
Jantyik Zsolt bizottsági tag, megyei bizottsági elnök
Dr. Kovács Béla Lóránt bizottsági tag
Dr. Fésűs László külső szakértő
Iklódy Georgina  kulturális referens- Debreceni Önkormányzat
Mátrai- Nagy Andrea Bíborka bizottsági titkár


Meghívott vendég:

            Balogh László Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Adattárának vezetője

 

Dr. Mazsu János bizottsági elnök, levezető elnök köszönti az egybegyűlteket. Megállapítja, hogy a tagságból 4 fő jelen van, a bizottság határozatképes. Az ülést 13 órakor megnyitja.
Ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogad.

Napirendi pontok:

1.   Döntés az értéktárhoz újonnan benyújtott javaslatokról

2.   Debreceni utcanevek védetté nyilvánításának javaslata

3.    Összefoglaló az Értéktár tavalyi évi bemutatkozásairól

4.    Egyebek

 

Megállapítható, hogy a bizottság határozatképes, valamennyi fő kézfeltartás formájában adja le a szavazatát az előzetesen elküldött javaslattevő adatlapok megtekintése után.

Napirendi pontok:

1.Döntés az értéktárhoz újonnan benyújtott javaslatokról


1. sz. napirendi pont szavazásra bocsátása:

A tagok a beadott javaslatok alapján a következő értékek felvételéről döntött:  


1.    Nagy Margit olimpikon tornász életműve -  a bizottság egyhangúlag elfogadta        
2.    Hódos Imre olimpikon birkózó életműve - a bizottság egyhangúlag elfogadta        
4.    Mogyoróssy Győző olimpikon tornász életműve - a bizottság egyhangúlag elfogadta        
5.    Mogyoróssy- Klencs János olimpikon tornász életműve  -  a bizottság egyhangúlag elfogadta        
6.    Gyarmati Olga olimpikon atléta életműve  - a bizottság egyhangúlag elfogadta        
7.    Törös Olga olimpikon tornász életműve  - a bizottság egyhangúlag elfogadta        
8.    Debreceni cseréppipa  - a bizottság egyhangúlag elfogadta        
9.    Józsai pálinka és pogácsaverseny - a bizottság egyhangúlag elfogadta        
10.    A hajdúsági funkcionális fafaragó művészet - a bizottság egyhangúlag elfogadta        

76/2016. (02.26.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a Nagy Margit olimpiai tornász javaslatot, mint helyi érték.

77/2016. (02.26.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a Hódos Imre olimpikon birkózó életműve javaslatot, mint helyi érték.

78/2016. (02.26.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a Mogyoróssy Győző olimpikon tornász életműve javaslatot, mint helyi érték.

79/2016. (02.26.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a Mogyoróssy- Klencs János olimpikon tornász életműve javaslatot, mint helyi érték.

80/2016. (02.26.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a Gyarmati Olga olimpikon atléta életműve javaslatot, mint helyi érték.

81/2016. (02.26.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a Törös Olga olimpikon tornász életműve javaslatot, mint helyi érték.

82/2016. (02.26.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a debreceni cseréppipa javaslatot, mint helyi érték.

83/2016. (02.26.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a Józsai Pálinka és Pogácsa verseny javaslatot, mint helyi érték.

84/2016. (02.26.) sz. bizottsági határozat: A Debreceni Értéktár Bizottság befogadja a hajdúsági funkcionális fafaragó művészet javaslatot, mint helyi érték.


Megjegyzendő a befogadott értékekkel kapcsolatban:

Gáborjáni Szabó Botond véleménye, hogy összességében kellene a debreceni sportélet kiválóságainak eredményeit értékelni, illetve az Értéktárban szerepeltetni.
Mazsu János elnök úr hozzászólásában hangsúlyozta, hogy miután valamennyi sportember- aki arra méltó- bekerül a felvett értékek listájába széles körben feladata is lesz a Bizottságnak az elért eredményeik, munkásságukra való figyelemfelhívás, többek között egy- egy kiállítás formájában , mely kizárólag a debreceni sportolókat mutatná be.
Meghívott vendégünk, Balogh László pedig javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy az utcanév adás megkönnyítése érdekében állítson össze a Bizottság egy listát a sportolók neveiből, amely az Önkormányzat elé kerülve nagyban segítene abban, hogy arra méltó személyiségek nevei szerepeljenek új utcanevekként Debrecen városában.
    
A debreceni cseréppipa befogadott értékké nyilvánítása kapcsán Mazsu János elnök úr indítványozza, hogy e-nagy múltú kézműves ág elfeledettsége okán megérdemelné, ha a népszerűsítését, a köztudatba való visszavezetését felvállalná a Debreceni Művelődési Központ egy olyan kulturális rendezvénnyel, mely a pipázási szokásokról, magáról a pipával, annak történeti hátterével foglalkozna.

Végül, de nem utolsó sorban döntés született arról, hogy a további két javaslat, lásd a Debreceni keszegsütő, valamint a Tündérkert sajtműhely beadványa azután kerüljön elbírálásra, miután a beadókat kiértesítve, azokkal együttműködve talál a Bizottság egy időpontot, amikor is a helyszínen tud meggyőződni az említett helyek hagyományőrző jellegéről.  

FELADATOK:
•    az elfogadott javaslatok eljuttatása a megyei értéktárba,
•    az elfogadott javaslatok az önkormányzat és a DMK honlapjára történő felkerülése
•    javaslattevő személyek értesítése a döntésről, és a hiánypótlásról.


      2.   Debreceni utcanevek védetté nyilvánításának javaslata

Mazsu János elnök úr kéri a tagságot, hogy az előzetesen elküldött tizennégy oldalnyi utcanév táblázatot tekintsék át, tegyenek javaslatot a változtatásokra, illetve javasoljanak újabbakat, majd mindezt egy listába összeállítva beadvány készül az Önkormányzat Közgyűlése számára, amelyben az Értéktár Bizottság javaslatot tesz egyes utcanevek védelmére, illetve új nevek választásának lehetőségére.


3.    Összefoglaló az Értéktár tavalyi évi bemutatkozásairól

A tavalyi évben három alkalommal mutatkozott be a Debreceni Értéktár a Tímárház falain kívül. Kisújszálláson, Tiszafüreden vendégeskedett bemutatandó egyrészt az Értéktárba befogadott értékeket, másrészt tágabb környezetünk, a megye elsősorban népművészeti kézműves értékeit. Különleges alkalom volt továbbá a debreceni páros kolbász hungarikummá nyilvánítása alkalmából a Régi Városháza épületében rendezett bemutató, melyen szoros együttműködésben szerepelt a helyi és megyei értéktár és mely rendezvény igen jelentős sikerrel zárult.
Ezekről az alkalmakról, eseményekről készült rövid összefoglaló került a bizottsági ülésen bemutatásra.


Debrecen, 2016.02.26.


Mátrai- Nagy Andrea Bíborka                               Dr. Mazsu János
        Jegyzőkönyv vezető                                     bizottsági elnök

 

 

Letölthető dokumentumok
Poptörténeti emlékpont
Debreceni Művelődési Központ
Székhely: Debrecen, Jerikó u. 17, 4032
Email cím: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
Telefonszám: 06 (52) 413 - 939
Postafiók: 419.
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Debreceni Művelődési Központ © 2009 - 2021 Minden jog fenntartva
|
Website & Design by TGweb.hu
Kérdése van? Írjon nekünk.