4024 Debrecen, Piac utca 22.
dmk@debrecenimuvkozpont.hu
06 (52) 413 - 939
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Kaleidoszkóp

A Debreceni Művelődési Központ pályázati terve a TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0014
 „Kulturális szakemberek továbbképzés
e a szolgáltatásfejlesztés érdekében”
című pályázati kiíráshozA TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0014 számú pályázati felhívása Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében címmel a kulturális alapú szolgáltatásfejlesztések fenntarthatóságát és széles körű elterjesztését kívánja támogatni a szolgáltatást nyújtó intézmények humán erőforrás fejlesztésével. Ennek köszönhetően a kulturális intézmények alkalmassá válnak új non-formális és informális tanulási formák alkalmazására, az élethosszig tartó tanulás, a formális oktatás hatékonyságát elősegítő szolgáltatások számának növelésére, új szolgáltatások bevezetésére, a régi szolgáltatások megújítására.

Az intézmények szakemberei:
-    a kultúráért felelős miniszter által akkreditált, tanfolyam jellegű szakmai továbbképzéseken, 
-    OKJ (Országos Képzési Jegyzékben) szereplő képzéseken
-    felsőoktatási intézmény által folytatott, kulturális területre vonatkozó szakirányú továbbképzéseken vehetnek részt.

A pályázat kötelező feltételei:
-    valamennyi képzésbe bevont szakembernek legalább 60 óra/fő időtartamú képzésen kell részt vennie. Ennél több órás képzés teljesíthető, de valamennyi igénybe vett képzésnek el kell érnie a minimum 30 órás időtartamot.
-    A képzésbe bevont szakalkalmazottnak sikeresen el kell végeznie a képzést.
-    A képzésnek a fejlesztett intézmény valamely jelenlegi vagy jövőbeni szakmai szolgáltatásához kell kapcsolódniuk

A pályázatnál előnyt élvez az a pályázó:
-    aki több intézmény fejlesztésére pályázik,
-    amelynek volt élethosszig tartó tanulást szolgáló tevékenysége az elmúlt 2 évben
-    a konzorciumvezető pályázati tapasztalattal rendelkezik,
-    a konzorciumi tagok közül több mint 2 tag 10 000 főnél kevesebb lakónépességű településen működő intézmény fejlesztésére pályázik
-    a konzorciumban fejlesztendő intézmények működése a 311/2007. Korm. rendeletben meghatározott 47 leghátrányosabb helyzetű kistérség valamelyikébe tartozik

A pályázat időtartama 24 hónap.
A támogatás intenzitása 100 % - önrészt nem igényel
Elnyerhető támogatás legalább 5 millió Ft, legfeljebb 30 millió Ft.
Benyújtása: 2012. május 2-május 31-ig.
A konzorciumi tagok száma min. 3, max. 8.

A Debreceni Művelődési Központ, mint minősített közművelődési intézmény stratégiai céljai között szerepel humán erőforrásának folyamatos fejlesztése. Az intézmény eredményessége függ szakalkalmazottainak tanulási, fejlődési képességétől, kreatív, innovatív gondolkodásuk, tudásuk, képességeik folyamatos fejlesztésétől. Az intézmény céljait akkor tudja megvalósítani, ha rendelkezésére állnak a szakmailag jól képzett, motivált munkavállalók. A technológia gyors változásai megkívánják, hogy a munkavállalók a korábbiaknál sokkal gyorsabban szerezzenek új szakismereteket.
Az intézmény úgy tudja tevékenységi köreit egyre magasabb minőségi szinten megvalósítani, ha humán erőforrásának tudása, szakismerete a DMK rendelkezésére ál, megújul és bővül, amely által az intézmény is folyamatosan meg tud újulni és meg tud felelni a változó környezeti kihívásoknak.

Ezért kíván a Debreceni Művelődési Központ élni a TÁMOP 3.2.12. pályázati kiírás lehetőségeivel.
A projektet konzorciumban kívánja megvalósítani. Konzorciumi partnerként be kívánja vonni a Debreceni Városi Könyvtárat, a VOKE Egyetértés Művelődési Központját, a nyíradonyi Móricz Zsigmond Művelődési Házat, a püspökladányi Művelődési Központot, a Sillye Gábor Művelődési Házat Hajdúböszörményben, a Biharkeresztesi Művelődési Házat és a mikepércsi Hunyadi János Közoktatási és Közművelődési Intézetet. A partnerek egy része 10 000 lélekszám alatti településen és/vagy hátrányos helyzetű kistérségben található. Így több szempontból is megfelelhet a konzorcium a pályázati kiírás „előnyt élvez” kategóriáinak.

A DMK 18 közalkalmazottja és a partnerek további 15-20 szakalkalmazottja számára olyan típusú képzéseket kíván biztosítani, amelyek az intézményhálózat minden egységében működő szolgáltatásokat erősítik, továbbfejlesztik, a partnerek szolgáltatásaiba is illeszthetők.

Elsősorban:
-    Minőségbiztosítás I-II.
 (2 x 30 órás képzés), amely a minőségi munkavégzést, a tevékenységek értékelését, továbbfejlesztését egyaránt elősegíti.
-    Informatikai szoftverismeretek, internethasznála– mely tudás minden munkaterületen nélkülözhetetlen (elsősorban MS Word, Excell, PPT, Corell Draw), illetve az internet nyújtotta lehetőségek a szakmaiság számára
-    A hiteles kulturális tájékoztatás készségeinek fejlesztése, marketingkommunikáció, amely tanfolyam a szakalkalmazottak szemléletét formálná, megismertetné őket azokkal az új és jó gyakorlatokkal, ötletekkel, amelyeket alkalmazva a DMK és a pályázatban résztvevő konzorciumi partner intézmények PR tevékenysége tovább erősödhet.
-    Kulturális turizmus elmélete és gyakorlata – több intézményi egységünk kíván erőteljesebben bekapcsolódni a kulturális turizmus számára nyújtott szolgáltatásokba 
-    Pályázatíró és projektmenedzser tanfolyam – a DMK későbbi EU-s pályázatai esetén egyre több szakalkalmazott tud önálló projektet vállalni és menedzselni.
-    Angol és német nyelvi képzés, kulturális szakmai nyelvi készségfejlesztés, mely a kulturális turizmus számára nyújtott szolgáltatások színvonalát emeli, erősíti a testvérvárosokkal, külföldi partnerekkel közös programok, projektek szervezését, az intézmény nemzetközi kapcsolatainak bővítését.

A DMK által preferált tanfolyamok, képzések mindegyike szorosan kapcsolódik az intézmény eddig végzett tevékenységeihez, szolgáltatásainkhoz, azok színvonalát hivatott emelni a megszerzett tudás és gyakorlat segítségével. Továbbá az itt elsajátított tudással a szakalkalmazottak nagyobb szerepet tudnak vállalni az intézményi alapfeladatként nyújtott képzések lebonyolításában. Alkalmassá válnak a képzésekben oktatóként szerepet vállalni, ezáltal az általunk nyújtott magas színvonalú képzések piacképesek maradnak.
Az 5 éves fenntartási időszak során évente beszámolási kötelezettsége van az intézménynek az igénybe vett képzések eredményeiről, hasznosulásáról. Mivel az intézmény és partnerei meglévő szolgáltatásainak színvonalát kívánja elsősorban emelni és nem új szolgáltatások beindítása a célja, ezért a fenntartási időszakban többletköltség nem jelentkezik számára, viszont szolgáltatásai színvonala s így látogatói száma, elégedettsége tovább növekedhet.

Poptörténeti emlékpont
Debreceni Művelődési Központ
Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 22.
Email cím: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
Telefonszám: 06 (52) 413 - 939
Postafiók: 419.
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Debreceni Művelődési Központ © 2009 - 2020 Minden jog fenntartva
|
Website & Design by TGweb.hu
Kérdése van? Írjon nekünk.