4024 Debrecen, Piac utca 22.
dmk@debrecenimuvkozpont.hu
06 (52) 413 - 939
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Együtt-értés

PALLÉROZÓ
felnőttképzési konzulens képzés

Célja
A DMK szakalkalmazottai megfelelő szemléletmód, ismeretek és készségek birtokában segíteni tudják az intézmény vonzáskörzetében élők felnőttképzésbe való bekapcsolódását, az intézmény felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatási tevékenységét. 

Időpontja
2010. október 20 - 2011. március 23.

Formája
csoportos képzés és távoktatás 90 órában

A képzésben résztvevők
12 fő DMK szakalakalmazott

A képzés órarendje letölthető itt!
A képzés tanulói útmutatója letölthető itt!
Képek a képzésről!

 


 

PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat

A szolgálat célja, hogy Debrecen térségében segítse az érdeklődőket a felnőttképzésbe való bekapcsolódásban, a munkaerőpiacra való sikeres visszatérésben. A szolgáltatást a Debreceni Művelődési Központ működteti azzal a céllal, hogy kapcsolatrendszerén keresztül hidat képezzen a felnőttképzéssel, munkaközvetítéssel foglalkozó intézmények, szervezetek és az információt kérők, tanácsadást igénybe vevők között. Széleskörű adatbázisa segítségével lehetőséget biztosít a képzések, tanfolyamok, kompetencianövelési lehetőségek, álláskeresési technikák megismerésére, az élethosszig tartó tanulás folyamatába való bekapcsolódásra.

Szolgáltatás helyszíne, elérhetőségei:
Debreceni Művelődési Központ
4024 Debrecen, Kossuth u. 1.
52/413-939
pallo@debrecenimuvkozpont.hu
www.debrecenimuvkozpont.hu 
www.pallo.bmknet/debrecen 

Az iroda szolgáltatásai
Szolgáltatásai ingyenesek. 
Személyesen és telefonon nyitvatartási időben: minden kedden 9-12 óráig, minden csütörtökön 14-17 óráig nyújt segítséget. Nyitvatartási időn túl e-mailen keresztül ad válaszokat a hozzá fordulóknak.
Segít kiválasztani a megfelelő továbbtanulási, képzési, átképzési lehetőségeket, pályakorrekciós kérdésekben, tanulási nehézségekben ad tanácsot.
Önéletrajzírásban segít.
Közösségi számítógépeket üzemeltet, amelyekkel segít az interneten való tájékozódásban is.
Részt vesz a lakosságnak szóló információs napokon, rendezvényeken, állásbörzéken, karriernapokon.
Információs kiadványt szerkeszt közösen a Budapesti Művelődési Központtal (Felnőttképzési iránytű)
Egyetemi hallgatóknak biztosít szakmai gyakorlati helyet
Honlapot szerkeszt a képzésekről, ezt folyamatosan karbantartja, frissíti.
Hírlevelet küld az érdeklődőknek a felnőttképzéssel kapcsolatos hírekről, információkról.


A szolgáltatást végző szakemberek:
Felnőttképzési konzulensek (90 órás akkreditált képzést végzett szakemberek)
Szőnyi Sándorné és Dallos-Nagy Gabriella
- hitelesen tájékoztatnak a képzésekről, az igénybe vehető támogatásokról, felnőttképzéssel kapcsolatos jogszabályokról
- segítenek kiválasztani a megfelelő szakképesítést nyújtó tanfolyamot, informálnak a szakmákról, a képző intézményekről
- elérhetővé teszik, ill. segítenek felfedezni az interneten lévő, felnőttképzéshez kapcsolódó információkat
- pályaorientációs, pályakorrekciós kérdésekben személyes konzultációt biztosítanak
- kompetenciájukat meghaladó kérdésekben továbbirányítják az érdeklődőket a megfelelő szakemberhez, partnerekhez

Kapcsolattartás
- a hiteles, naprakész információkat együttműködő partnereiktől, szakmai szervezetektől, képzőktől, munkaügyi kirendeltségektől, más szolgáltatóktól nyerik. Minden olyan intézménnyel, szervezettel kapcsolatot építenek és ápolnak, ahonnan hasznos információkat nyerhetnek.

PALLÓ iroda megnyitójának meghívóját letöltheti itt!
PALLÓ iroda bemutatását megnézheti itt!
A PALLÓ iroda projektmegnyitóján készült képeket itt tekintheti meg!!!

 


 

„EGYÜTT-ÉRTÉS” 
 hátrányos helyzetű felnőttek tanulását segítő képzések és szolgáltatások 
Debrecen térségében

A Debreceni Művelődési Központ projektnyitó rendezvényéhez készült összefoglaló

A projekt a TÁMOP 3-2-3-09/1. „Építő közösségek” – közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért című pályázati felhívásra készült. 
Projekt menedzser: Dallos Nagy Gabriella

1.  A projekt célja, célcsoportja:

A Debreceni Művelődési Központ akkreditált felnőttképzési intézménnyé váljon,
széleskörű felnőttképzési szolgáltatásokat és tanácsadást nyújtson a Debrecenben és térségében élőknek,
megteremtse a felnőttképzés megvalósításához szükséges technikai és humán hátteret.
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat, településeket mind nagyobb mértékben vonjon be képzéseibe és szolgáltatásaiba és folyamatosan bővítse partnerkapcsolatai körét.
E cél megvalósítása érdekében hátrányos helyzetű felnőttek számára indítunk el 4 különböző képzést.
A 2010. év végére teljesítjük azokat a feltételeket, melyek által akkreditált intézmény lesz a DMK és alkalmassá válik minőségileg magas színvonalú felnőttképzések szervezésére, lebonyolítására, képzési szolgáltatások nyújtására.
A térségben élő hátrányos helyzetű felnőtteket bevonjuk az élethosszig tartó tanulásba. 

A projekt célcsoportja:
Elsődlegesen Debrecenben élő felsőfokú végzettségű, pályakezdő vagy tartósan munkanélküli pedagógusok, művelődésszervezők és hátrányos helyzetű csoportokkal közvetlen kapcsolatban lévő, legalább középfokú végzettségűek.

Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó, hiánypótló, innovatív, egyénközpontú képzéseinkkel megkönnyítjük munkaerő-piaci reintegrációjukat. 
Személyiség - és kompetencia fejlesztésünkkel motiváljuk, felzárkóztatjuk, pszicho-szociálisan rehabilitáljuk, foglalkoztathatóvá tesszük a képzéseinket résztvevőket. 
Képző tevékenységünket a piaci igények szerint, illetve területileg is folyamatosan bővítjük 

Azt vállaltuk, hogy 72 hátrányos helyzetű felnőttet teszünk képessé hátrányaik leküzdésére, munkaviszony újbóli létesítésére, kiegészítő, jövedelemszerző tevékenység folytatására, társadalmi beilleszkedésre, hátrányos helyzetű csoportok szervezetté alakítására, működtetésére. A célcsoport tagjai megszerzett ismereteiket intézményrendszerünkben (rendezvények, kiállítások, prezentációk) és külső helyszíneken kamatoztathatják. 
Az elvégzett képzések által olyan képességekre, készségekre, piacképes tudásra tesznek szert, amely növeli esélyeiket az elhelyezkedésre és pályán maradásra.

A projektben tervezett képzéseink nem nyúlnak túl kompetencia határainkon. A meglévő non-formális, általános képzéseinkre épülnek, de az intézmény életképességét növelő innovatív elemeket is tartalmaznak.2. A projekt tartalmi elemei:

-    A DMK megszerzi az akkreditált felnőttképzési intézmény címet, teljesíti a szükséges követelményeket
-    A Civil-esélyek animátor képzés tematikáját, moduljait egy általunk elvégzett szükségletfelmérés alapján fejlesztettük ki és kívánjuk akkreditálni.
A másik három képzést:     Népi játszóház-vezetői
Angol nyelvi kezdő és haladó és 
Vállalkozói ismeretek
a Hagyományok Házától, a Cambridge English Language School-tól és a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft-től adaptáltuk.
-    Az elméleti képzést követő gyakorlati helyszínként olyan debreceni potenciális munkáltatókkal, intézményekkel és civil szervezetekkel működünk együtt, ahol célcsoportunk esélyt kap a munkáltatókkal szoros kapcsolat kialakítására, akár közvetlen alkalmazásukra, vagy jó ajánlások megszerzésére. 
-    Bővítjük az intézmény szolgáltatási körét: tájékoztatás, tanácsadás, honlap, hírlevél, tanulási igény, képesség, munkaerő-piaci kompetenciák felmérése. 
-    A hátrányos helyzetű érdeklődőknek lehetőséget biztosítunk a felnőttképzési adatbázisból munkahelyek, képzések, továbbtanulási lehetőségek kiválasztására, készségeik, képességeik felmérésére. 
-    Együttműködési megállapodást kötöttünk a Budapesti Művelődési Központ Palló Felnőttképzési Tájékoztató Szolgálatával és szeptembertől a Palló központi adatbázisából merített adatokon túl elkészítjük saját, régiós adatbázisunkat.
-    Heti 2 alkalommal 3-3 órában tanácsadó szolgálatot működtetünk. A személyes találkozókon túl telefonon és e-mailben is nyújtunk információkat. A friss hírekről, aktualitásokról Hírlevélben tájékoztatjuk az érdeklődőket. 
-    A projekt során felkészítjük a DMK szakalkalmazottjait a felnőttképzési konzulens tevékenység végzésére, az információs tanácsadói munkára a Budapesti Művelődési Központ Pallérozó felnőttképzési konzulens akkreditált képzése segítségével.

3. A projekt helyszínei:

A DMK 4 egységében tervezzük a képzések lebonyolítását: Belvárosi Közösségi Ház, Újkerti Közösségi Ház, Tímárház, Homokkerti Közösségi Ház. Meglévő eszközparkunkat a felnőttképzési szolgáltatások beindításához komplex informatikai rendszerrel (számítógép, szoftver, színes fénymásoló) bővítjük, honlapunkhoz felnőttképzési információkat tartalmazó weboldalt fejlesztünk ki, a képzésben részt vevők adatait egy szoftver segítségével számítógépen kezeljük, archiváljuk.

4. A projekt megvalósítói:

A projekt megvalósítására egy, a DMK humán erőforrásából szerveződött felnőttképzési team biztosítja a projekt szakmaiságát, irányítottságát, koordináltságát. 
A projekt fenntarthatóságát és szakmaiságát külső elméleti és gyakorlati oktatók erősítik mindazokon a területeken, ahol a DMK saját erőforrása nem rendelkezik kellő tudással, tapasztalattal.
Továbbá más belső szakembereink és művelődési közösségeink vezetői is részt vesznek képzéseink megvalósításában.
5. A projekt együttműködő partnerei:

A célcsoporttal foglalkozó civil szervezetek nagy részével és a szociális intézményekkel intenzív kapcsolatban állunk, együttműködési területeket alakítottunk ki (programok, képzések, szolgáltatások, információk cseréje, terepgyakorlatok biztosítása, disszemináció). 
Együttműködő partnereink:     
•    Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ,
•    Debreceni Regionális Képző Központ,
•    Budapesti Művelődési Központ, 
•    Hagyományok Háza, 
•    Magyar Művelődési Intézet,
•    Cambridge English Language School,
•    Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete,
•    Csat Egyesület, 
•    Esélyek Háza, 
•    RÉS Egyesület.


6. A projekt várható eredményei:

•    tovább nő intézményünk látogatottsága, 
•    bővül kapcsolatrendszerünk, 
•    újabb együttműködések alakulnak ki helyi és országos szinten egyaránt.
•    Saját egységeinken belül, majd városi, régiós, végül országos szinten is bekapcsolódunk a felnőttkori, élethosszig tartó tanulással foglalkozó közművelődési intézmények hálózatába.
•    Felnőttképzési tevékenységünkkel hozzájárulunk a város, majd később a térség humánerőforrás fejlesztéséhez.
•    A célcsoportból a tanúsítványok megszerzését követően legalább 8 fő válik foglalkoztatottá.
•    A két év alatt minimum 600 alkalommal vehetik igénybe az érdeklődők a felnőttképzési információs tanácsadásainkat.
•    A projekt megvalósításával 2011-re akkreditált felnőttképzési intézménnyé válik a Debreceni Művelődési Központ.
•     Megszerzett tapasztalatait tovább kívánjuk adni a megye, a régió felnőttképzéssel foglalkozó intézményeinek, szervezeteinek. Az intézményi akkreditáció kiszélesíti a DMK kompetenciáinak körét, tevékenységszerkezetét, megújítja munkakultúráját, ezáltal felértékelődik az intézmény szerepe a felnőttképzés szervezet-rendszerében.


Debrecen, 2010. augusztus 25.

 Dr. Tar Károlyné
   igazgató

Együtt-értés
Poptörténeti emlékpont
Debreceni Művelődési Központ
Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 22.
Email cím: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
Telefonszám: 06 (52) 413 - 939
Postafiók: 419.
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Debreceni Művelődési Központ © 2009 - 2020 Minden jog fenntartva
|
Website & Design by TGweb.hu
Kérdése van? Írjon nekünk.