Debrecen, Jerikó u. 17, 4032
dmk@debrecenimuvkozpont.hu
06 (52) 413 - 939
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Közösségfejlesztés a debreceni városrészekben

A Debreceni Művelődési Központ által megvalósuló „Közösségfejlesztés a debreceni városrészekben” c. programot a kulturális tárca 2013-ban 9 millió Ft-tal támogatta. A felhasználás határideje: 2014. május 31.
A közösségfejlesztő folyamat célja, hogy a lakosok aktivizálásával és bevonásával a településrészeken élők helyi ügyek iránti elköteleződését és cselekvési szándékait feltárjuk, fejlesszük. Közösségi tervezéssel cselekvési terveket készítünk, amelyek hozzájárulhatnak az ott élők életminőségének javulásához, elősegíthetik a településrészek értékeinek feltárását. 
Érintett településrészek: Kismacs, Nagymacs, Ondód, Tégláskert, Nagysándortelep, Pac 

A közösségfejlesztő folyamat lépései:

-    A közösségfelmérés, az első és legfontosabb lépés ebben a folyamatban, amelynek során, a településrészeken élők egy csoportja a helyi lakosok véleményét kikéri a közösség ügyeiben. A munka során kialakulhat minden településrészen a helyi emberekből álló „aktív mag”, akiknek később is meghatározó szerepük lehet a helyi folyamatok alakulásában. Fontos, hogy a felmérés munkaeszköz, amely lehetőséget teremt arra, hogy a helyben élők véleményt mondjanak saját környezetükről, illetve részt vegyenek annak formálásában.
-    A közösségi beszélgetések célja, hogy a közösségi felmérés eredményét bemutassa, nyilvánosságot teremtsen a legtöbbek által támogatott közösségi terveknek. Fórumot teremtsen a munkában résztvevőknek a találkozásra, és az ügyek melletti elköteleződésre. Lehetőséget adjon a javaslatok továbbgondolására, továbbá együttműködő csoportok, közösségek alakulására. Bátorítson a közös cselekvésre, segítse rangsorolni a felvetett javaslatokat.
-    Műhelymunkák, képzések során a projektben résztvevő munkatársakat felkészítjük a közösségfejlesztő folyamat módszereinek megismerésére, irányítására, szervezésére. A településrészek meghatározó személyiségeit megkeressük, igyekszünk megnyerni az ügy iránt, és törekszünk bevonni a közösségfejlesztő folyamatba, illetve olyan témakörökbe, amelyeket a közösségi felmérés során a helyi lakosok felvetettek.
-    A célkitűzések között szerepel minden városrészben legalább egy, a közösségi felmérés eredményeként létrejött és a helyi közösség által leginkább támogatott program kidolgozása, megvalósítása. Specifikus rendezvények szervezése, együttműködések kialakítása.
-    Nagyon fontosak a projektben résztvevő településrészek kulcsfontosságú szereplőinek találkozói, a kölcsönös tájékozódás és a jó gyakorlat, módszer átadása.
A fejlesztési folyamat során a következő alapelveket vesszük figyelembe:
-    A közösségfejlesztésnek valós szükségletekből kell kiindulnia.
-    Csakis a helyi emberek és közösségek aktív részvételével és együttműködése révén valósítható meg.
-    A már meglévő és működő szakmai tudásokat össze kell adni, a szakemberek széles körének együttműködése nélkülözhetetlen.
-    A helyben dolgozó szakemberek és az érintett célcsoportok bevonása mind a tervezés, mind a megvalósítás szakaszaiban szükséges.
-    Fontos a nyilvánosság biztosítása.

A közösségfejlesztő projektben eddig az alábbi eredményeket értük el: 
-    Megtörtént a telephelyek kialakítása és a szükséges eszközök beszerzése.
-    Elkezdődtek a műhelymunkák: a szakember team (a folyamatban közvetlenül résztvevő, abban helyi fejlesztő szerepet vállaló munkatársak) felkészítése, összeállítása, a feladatok megosztása, ütemezése.
-    Megkezdődött az érintett városrészekkel kapcsolatos, a városrészi diagnózisok elkészítéséhez szükséges információk összegyűjtése, az eddigi felmérések, kutatások, közösségi kezdeményezések számbavétele.
-    Elindult a meghatározó városrészi közösségek, civil szervezetek, intézmények feltérképezése, megtörtént a kapcsolatfelvétel képviselőikkel.


Közösségfejlesztés a debreceni városrészekben
Poptörténeti emlékpont
Debreceni Művelődési Központ
Székhely: Debrecen, Jerikó u. 17, 4032
Email cím: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
Telefonszám: 06 (52) 413 - 939
Postafiók: 419.
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Debreceni Művelődési Központ © 2009 - 2021 Minden jog fenntartva
|
Website & Design by TGweb.hu
Kérdése van? Írjon nekünk.