4024 Debrecen, Piac utca 22.
dmk@debrecenimuvkozpont.hu
06 (52) 413 - 939
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Adók, Illetékek, Járulékok

1990. évi XCIII. tv. az illetékekrõl 
1990. évi C. tv. a helyi adókról 
1991. évi LXXXII. tv. a gépjármûadóról 
1993. évi XXIII. tv. a Nemzeti Kulturális Alapról 
1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról 
1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról 
1997. évi LXXX. tv. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl 
1997. évi LXXXI. tv. a társadalombiztosítási nyugellátásról 
1997. évi LXXXII. tv. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról 
1997. évi LXXXIII. tv. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól 
2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról 
1998. évi LXVI. tv. az egészségügyi hozzájárulásról 
2003. évi XCII. tv. az adózás rendjérõl 
2003. évi CXXVII. tv. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 
2005. évi CXX. tv. az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról 
202/1996. (XII.23.) Korm. r. az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1996. évi LXXXVIII. tv. végrehajtásáról 
122/1997. (VII.17.) Korm. r. a készülék üzemben tartási díj beszedésének részletes szabályairól 
168/1997. (X.6.) Korm. r. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló LXXXI. tv. végrehajtásáról 
195/1997. (XI.5.) Korm. r. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. tv. végrehajtásáról 
217/1997. (XII.1.) Korm. r. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. végrehajtásáról 
190/2004. (VI. 8.) Korm. r. a gépjármû üzemben tartójának kötelezõ felelõsségbiztosításáról 
9/2006. (V.9.) NKÖM r. a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról 
19/2008. (VI. 13.) PM r. a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet általános forgalmiadó-visszatérítési jogának gyakorlásához fûzõdõ igazolási kötelezettségekrõl, az általános forgalmiadó-visszatérítési kérelem kötelezõ adattartalmáról és egyes eljárási szabályokról 
KSH tájékoztató a gazdasági tevékenységek új osztályozási rendszerérõl (Statisztikai Közlöny 2007/2.) 
9002/2007. (SK 3.) KSH közlemény a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérõl kiadott TEÁOR’03 és TEÁOR’08 közötti fordítókulcsról 
9002/2007. (SK 3.) KSH közlemény a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérõl kiadott TEÁOR’03 és TEÁOR’08 közötti fordítókulcsról

9004/2002. (SK 7.) KSH közlemény a Szolgáltatások Jegyzékérõl 
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának közleménye a kulturális járulék megfizetésének módjáról és mértékérõl kiadott szakmai állásfoglalásokról (Kult. Közl. 2002/16., 2004/15., 2005/5., 2007/5.) 

Poptörténeti emlékpont
Debreceni Művelődési Központ
Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 22.
Email cím: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
Telefonszám: 06 (52) 413 - 939
Postafiók: 419.
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Debreceni Művelődési Központ © 2009 - 2020 Minden jog fenntartva
|
Website & Design by TGweb.hu
Kérdése van? Írjon nekünk.