4024 Debrecen, Piac utca 22.
dmk@debrecenimuvkozpont.hu
06 (52) 413 - 939
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Munka- és egészségvédelem

1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemrõl 
1999. évi XLII. tv. a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 
89/1995. (VII. 14.) Korm. r. a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 
21/2001. (II.14.) Korm. r. a levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 
175/2003. (X.28.) Korm. r. a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökrõl 
284/2007. (X. 29.) Korm. r. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
46/2001. (XII.27.) BM r. a szabad vízen való tartózkodás alapvetõ szabályairól 
25/1998. (XII. 27.) EüM r. az elsõsorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeirõl 
50/1999.(XI.3.) EüM r. a képernyõ elõtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeirõl 
65/1999. (XII. 22.) EüM r. a munkavállalók munkahelyen történõ egyéni védõeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeirõl 
25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM e.r. a munkahelyek kémiai biztonságáról 
26/2000. (IX.30.) EüM r. a foglalkozási eredetû rákkeltõ anyagok elleni védekezésrõl és az általuk okozott egészségkárosodások megelõzésérõl 
66/2005. (XII. 22.) EüM r. a munkavállalókat érõ zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekrõl 
37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM e. r. egyes nem üzleti célú, szabadidõs szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeirõl 
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjérõl 
13/1998. (V. 6.) KTM r. a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeirõl, valamint a barlangok kiépítésérõl 
93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenõrzésének módjáról 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 
35/1997. (XII.5.) MKM rendelet a Színházmûvészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
5/1993. (XII.26.) MüM r. a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
2/1998. (I.16.) MüM r. a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekrõl 
12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
27/1995. (VII.25.) NM r. a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 
27/1996. (VIII.28.) NM r. a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentésérõl és kivizsgálásáról 
33/1998. (VI.24.) NM r. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérõl 
3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes r. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérõl 

Poptörténeti emlékpont
Debreceni Művelődési Központ
Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 22.
Email cím: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
Telefonszám: 06 (52) 413 - 939
Postafiók: 419.
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Debreceni Művelődési Központ © 2009 - 2020 Minden jog fenntartva
|
Website & Design by TGweb.hu
Kérdése van? Írjon nekünk.