4024 Debrecen, Piac utca 22.
dmk@debrecenimuvkozpont.hu
06 (52) 413 - 939
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Terület-, vidékfejlesztés

•    1992. évi LXXXIX. tv. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl
•    1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl
•    96/2005. (XII. 25.) OGY h. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról
•    97/2005. (XII. 25.) OGY h. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
•    67/2007. (VI. 28.) OGY h. a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveirõl, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerérõl
•    184/1996. (XII.11.) Korm. r. a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjérõl
•    258/2004. (IX.16.) Korm. r. a megyei (fõvárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjérõl, továbbá az egyeztetõ fórumok létrejöttének és mûködésének szabályairól
•    240/2006. (XI. 30.) Korm. r. a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl
•    47/2008. (III.5.) Korm. r. a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok elõirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól
•    311/2007. (XI. 17.) Korm. r. a kedvezményezett térségek besorolásáról
•    344/2007. (XII. 19.) Korm. r. a Kistérségi Koordinációs Hálózatról
•    148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól
•    5/2000.(II.11.) FVM r. a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi mûszaki dokumentációk megõrzésének és hasznosításának részletes szabályairól 
131/2008. (X. 1.) FVM r. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról  
•    18/1998. (VI.25.) KTM r. a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeirõl 

Poptörténeti emlékpont
Debreceni Művelődési Központ
Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 22.
Email cím: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
Telefonszám: 06 (52) 413 - 939
Postafiók: 419.
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Debreceni Művelődési Központ © 2009 - 2020 Minden jog fenntartva
|
Website & Design by TGweb.hu
Kérdése van? Írjon nekünk.