Programkereső
Mettől
Meddig
Helyszín
Kategória
4024 Debrecen, Piac utca 22.
dmk@debrecenimuvkozpont.hu
06 (52) 413 - 939
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Kertbarát körök
Boldogkerti Kertbarát Kör

Helyszín: Bárány u. 24.
Időpont: kéthetente kedd 16.30-18.30
Vezető neve: Melkó Béla

A kertbarátkör 1986-ban alakult meg a környéken élő, kertészkedni szerető nyugdíjasok köréből. Megalakulásának és tevékenységének célja a kertészeti termelvények (zöldség, gyümölcs, szőlő) korszerű előállításához szükséges szakmai ismeretek elsajátítása, tájékozódás az alapvető biokertészeti ismeretekről, speciális előadások tartása, kertlátogatások, tanulmányi utakon való részvétel, az emberi kapcsolatok ápolása kulturális rendezvények, találkozások alkalmával.
Az eleinte alig 20 főből álló kertbarát kör közösségének Dr. Haraszty József egyetemi oktató szakvezetőként tartott 10 éven keresztül érdekes és tanulságos kertészeti előadásokat. Jelenleg Melkó Béla kertészmérnök szakvezetésével folynak a kertészeti, zöldség-, gyümölcstermesztési témákat érintő előadások. A mára már valódi baráti társasággá váló, főleg nyugdíjas kertbarátok közössége 54 fős tagsággal működik. A szakmai előadásokon, kulturális rendezvényeken a kertbarátok sokszor családtagjaikkal együtt vesznek részt.
Az alapvető tevékenységen - a szakmai, kertészeti előadások, ismeretelsajátításon - túl rendszeresen részt veszünk a Kertbarátkörök Megyei Szövetsége által rendezett Népfőiskolai rendezvényeken. Az évente megrendezésre kerülő Megyei Kertészeti Napok Termékkiállításán rendszeresen kiállítja a kertbarátok kertjeiben termelt gyümölcsöket, zöldségeket szép elismeréssel, eredménnyel.
Közösségünk minden évben borversenyt rendez, a kiemelkedő helyezettek a városi és megyei borversenyeken is szép eredményeket érnek el.
Immár hagyománnyá váltak a rendszeresen megtartott kulturális események, ilyenek a szilveszteri, farsangi mulatságok, kirándulások, majálisok, valamint a társkertbarátok szüreti báljai, rendezvényei.
A kertbarát közösség működésének értéke a szakmai ismeretszerzésen túl az emberi kapcsolatok ápolásában, az egymásra való odafigyelésben rejlik, amelynek szép példája, hogy sokszor a közösség tagjai közösen gondozzák a segítségre szorulók kertjeit. 

Csapókerti Kertbarát Kör

Helyszín: Csapókerti Közösségi Ház
Időpont: kéthetente csütörtökön 17.00-19.00 (nyári időszakban), 16.00-18.00 (téli időszakban)
Vezető: Debreczeni Sándor 

A Csapókerti Kertbarát Kör 1968-ban a csapókerti kiskert-tulajdonosokból alakult. A kör tagsága az idők folyamán természetesen változott, fiatalodott. Jelenleg tagságunk 63 főből áll, többségében kisnyugdíjas férfiak és néhány nyugdíjas hölgy alkotja a kört. Kéthetente tartják foglalkozásaikat, megalakulásuk óta a Csapókerti Közösségi Házban.
1968-2012 között megszakítás nélkül Balogh Zoltán kertészmérnök irányította a szakmai munkát. A kör 5 fős választott vezetőséggel rendelkezik. A vezetőség tagjai együtt a szakmai vezetővel és a tagsággal egy évre előre tervezik programjaikat, félévente pontosítják azokat.

A kör hagyományos tevékenységén kívül a tagok a múltban és a jelenben is részt vesznek a Csapókerti Közösségi Ház környékének és a Csapókerti Liget tér parkosításában. 2012-ben emlékfát ültettek a közelmúltban elhalálozott Kocsis Vince elnökük tiszteletére a Liget téri Civil Emlékparkba.   

A Csapókerti Kertbarát Kör foglalkozásainak témái a szőlő, gyümölcs és zöldségtermesztéssel, dísznövényekkel kapcsolatos elméleti szakmai ismereteket, gyakorlati tapasztalatokat öleli fel. Külön hangsúlyt helyeznek a legújabb növényvédelmi ismeretekre, de alkalmanként foglalkoznak a biogazdálkodás alapjainak megismerésével is. Ennek érdekében szakmai előadásokat (meghívott előadók, a körvezető előadásai és egyes tapasztaltabb tagok tájékoztatói), tapasztalatcseréket, gyakorlati bemutatókat, szakmai látogatásokat szerveznek és természetesen kertészeti kiállításokon vesznek/vettek részt, valamint időnként kertészeti kiállításon mutatják be terméseiket a Csapókerti Közösségi Házban.
Minden év februárjában megrendezik a Városi Borversenyt a Debrecenben működő kertbarát körök tagjai részvételével.
Félévkor és év végén családi mulatsággal egybekötve értékelik eredményeinket, kóstolgatják és minősítik egymás pálinkáját, borát.
 

Homokkerti Kertbarát Kör

Helyszín: Homokkerti Közösségi Ház
Időpont: páratlan hét csütörtök 16.00-18.00
Elnök: Gyug Ferencné, Szakmai vezető: Rád Péter

A Homokkerti Kertbarát Kör összejövetelein az előadások tematikája felöleli a kertműveléssel kapcsolatos tennivalók összességét, úgymint zöldség-, gyümölcs-, dísznövény-, szőlőtermesztés és borkészítés. Szakmai kirándulásokon, kertlátogatásokon és metszési bemutatókon vesznek részt. Városi és megyei kertbarát köri rendezvények, kiállítások, borversenyek rendszeres látogatói és résztvevői, melyeken szép eredményeket érnek el.

 

Józsai Kertbarát Kör

Helyszín: Józsai Közösségi Ház
Időpont:  minden hónap első keddje:17.00-19.00
Vezető: Ifj. Juráskó István

A Kertészkedni kedvelők csoportja alakította meg a Kertbarát Kört 2001. október 15-én szakmai tudásunk fejlesztésére, baráti találkozók, tapasztalatszerző látogatások szervezésére. Tagjaink száma 25 fő, a csoport vezetője Gyökös József. Éves program alapján működünk. Rendszeresen szervezünk szőlőtermesztéssel, gyümölcstermesztéssel, zöldségtermesztéssel, borászattal, növényvédelemmel és dísznövénytermesztéssel kapcsolatos előadásokat, foglalkozásokat. Minden évben megrendezzük a józsai borversenyt február elején. A helyezettek értékes díjakban részesülnek. Átadjuk a „Legjobb Józsai Bor” és a „Legjobb Józsai Vörös Bornak" járó vándorserleget. A Józsai Pálinka- és Pogácsaversenyt évek óta nagy érdeklődés jellemzi, ahol a Hajdú-Bihar Megyében működő kertbarátok is részt vesznek és versenyeznek egymással a legfinomabb pálinkáknak járó serlegért.   Már hagyomány, hogy a Józsai Szüreti Napra termékkiállítást rendezünk. Minden évben kétszer - tavasszal és ősszel - tapasztalatszerző látogatásokat szervezünk. Részt veszünk a városi borversenyen, valamint a kertbarátok népfőiskolai oktatásán, ahol országosan elismert szakemberek tartanak előadásokat. Ennek a sorozatnak a záró foglalkozása a megyei borverseny, ahol szintén képviseljük a józsai kertbarát kört. Többször részt vettünk megyei kertészeti kiállításokon, ahol eredményesen szerepeltünk. Jó a kapcsolatunk a város és a megye többi kertbarát köreivel. Tagja vagyunk a Kertbarátok Országos Szövetségének. Minden évben közös vacsorával ünnepeljük meg alakulásunk évfordulóját családi-baráti körben. A foglalkozásaink nyitottak, minden kertészkedni vágyót szívesen látunk. Betartjuk a kertbarátok hármas jelszavát: kertészkedj – barátkozz - művelődj!    

Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság

Helyszín: Csapókerti Közösségi Ház
Időpont: minden hó 3. szo.: 16.00-18.00
Vezető: Ficzere Miklós
Alakulás éve: 1962

Havonta ismeretterjesztő előadásokra várják a kaktuszok és pozsgás növények világa iránt érdeklődőket. Minden tevékenységüket a legmagasabb szakmai színvonal jellemzi: a Debreceni Pozsgástár kiadói, internetes honlapjuk cikkek, tanulmányok, fotók tárháza, havonta hírlevélben juttatják el a legújabb anyagokat a kaktuszok, pozsgások szerelmeseinek.
Honlapjuk: www.kaktusz-es-pozsgas-tarsasag.hu

 

Mathiász János Kertbarát Klub

Helyszín: Újkerti Közösségi Ház/106-os terem
Időpont: hétfő 18.00-20.00
Vezető neve: Török Károlyné
 

41 évvel ezelőtt Debrecenben elsőként, sőt az országban is az elsők között alakult meg a mai közösség elődjét adó kertbarát kör. A több mint három évtized során a közösség létszáma és tevékenységi köre egyaránt gyarapodott, így mára mintaszerű öntevékeny civil szervezetté vált. A Mathiász János Kertbarát klub 2002. elejétől az Újkerti Közösségi Házban tartja foglalkozásait.
A 85 tagot számláló közösséget többségében az idősebbek, nyugdíjasok alkotják, akiknek megnövekedett szabad ideje lehetővé teszi, hogy kertészkedéssel foglalkozzanak. A rendszeres foglalkozásokon valamennyi számot tevő növény gondozásának, védelmének elméleti és gyakorlati tudnivalót elsajátíthatják a tagok. Tavasztól őszig, a vegetációs időszakban a kerti foglalkozások többségét házi kertekben, bemutatókertekben tartják, ahol az érdeklődők még több gyakorlati ismeretet szerezhetnek. A hetenkénti foglalkozások mellett évenként több kiemelt rendezvényt szerveznek, illetve részt vesznek más hasonló szervezetek programjain. Hazánk kertbarátkörei közül harmincöttel állnak személyes szakmai, baráti kapcsolatban. A közösség nyitott minden kertészkedés iránt érdeklődő lakos előtt.


 

Szatyor Klub

Helyszín: Csapókerti Közösségi Ház
Időpont: minden hó 3. péntek: 17.30-19.30
Alakulás éve: 2014

A Szatyor Klub célja a Szatyor Debrecen Egyesület értékeinek (fenntartható fejlődés, vegyszermentes termesztés, egészséges életmód, tudatos vásárlás) népszerűsítése, a Szatyor piac termelőinek és mások jó gyakorlatának megismertetése, terjesztése.

A Szatyor Debrecen Egyesület honlapja: www.szatyordebrecen.hu

 

Poptörténeti emlékpont
Debreceni Művelődési Központ
Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 22.
Email cím: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
Telefonszám: 06 (52) 413 - 939
Postafiók: 419.
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Debreceni Művelődési Központ © 2009 - 2019 Minden jog fenntartva
|
Website & Design by TGweb.hu
Kérdése van? Írjon nekünk.