Programkereső
Mettől
Meddig
Helyszín
Kategória
4024 Debrecen, Piac utca 22.
dmk@debrecenimuvkozpont.hu
06 (52) 413 - 939
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Körök, klubok
1956-os Vitézi Lovagrend Hajdú-Bihar megyei csoportja

Helyszín: Csapókerti Közösségi Ház
Időpont: minden hó 1. péntek: 14.00-15.00
Vezető: Lánczy Lajos
Alakulás éve: 1997

Az 1956-os Vitézi Lovagrend 1990-ben jött létre a korábban Horthy Miklós által alapított vitézi rend felépítése és hagyományai alapján. A Lovagrend célja az 1956-os forradalom és szabadságharc eszmeiségeinek ápolása, emléket állítva hőseinek, így példát mutatva ezzel napjaink emberének és az utókornak. A nemzeti hagyományok ápolása és közkinccsé tétele mellett fontos feladata a rászorulók támogatása és segítése, valamint a forradalomban részt vállalt személyek és családjaik érdekvédelme és képviselete. Debreceni törzskapitány vitéz Kunszabó Zoltán.
A rend tagjainak létszáma országosan 3000, Hajdú-Bihar megyében 200 fő.

 

56-os Szövetség Hajdú-Bihar megyei csoportja

Helyszín: Csapókerti Közösségi Ház
Időpont: minden hó első cs.: 14.00-15.00
Vezető: Egri Ferenc (megyei elnök)

Egyesületünket 1990-ben alapította Fazekas János László, aki jelenleg is betölti az országos elnöki tisztséget. Hajdú-Bihar megyei elnöki megbízottunk Egri Ferenc. Szövetségünk céljainak az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevőinek politikai, jogi és társadalmi rehabilitációjának maradéktalan megvalósítását, valamint az akkori célkitűzések maradéktalan megvalósítását tekinti. Képviseljük a forradalmat és szabadságharcot, valamint az abban részt vállalt személyeket az állami és társadalmi szervek, illetve a tömegkommunikációs eszközökön keresztül a közvélemény előtt.
Egyesületünk tevékenységei közé tartozik a szakmai előadások, klubdélutánok, filmbemutatók szervezése és rendezése, valamint történelmi kutatómunkák szervezése és elősegítése, illetve a forradalom utáni megtorlásra vonatkozó visszaemlékezések és jegyzetek készítése.

 

Alsójózsai Nyugdíjas Klub

Helyszín: Józsai Közösségi Ház
Időpont: szerda 16.00-18.00
Vezető neve: Pásztor Ferencné

Az Alsójózsai Nyugdíjas Klub 1989-ben alakult azzal a céllal, hogy a településrészen élő nyugdíjasokat, özvegyeket, magányosan élő embereket szervezetten összefogja. A klub 1998 óta bejegyzett egyesületként működik, így kedvezőbbek a pályázati lehetőségeik. A klubfoglalkozásokat heti rendszerességgel tartják a Józsai Közösségi Házban. Jelenleg a taglétszámuk 35 fő. Két személy kivételével mindenki nyugdíjas. Az átlagéletkor 70 év. Ennek ellenére a közösség aktívan részt vesz a programokon, családias a hangulat, szívesen töltik együtt a szabadidejüket. Félévre előirányzott programterveik az alábbi tematikák köré szerveződnek: hagyományápolás, egészségmegőrzés, kulturális tevékenységek, ünnepek, környezetvédelem, kirándulások stb. Kiemelt feladatuknak tekintik az emberi értékek és a népi hagyományok megőrzését, ezek átadását a fiatal nemzedék számára.
Az Alsójózsai Kerekerdő Óvodával több évtizedes kapcsolatot ápolnak, s néhány éve a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola közössége által szervezett rendezvényeket is segítik.

2014-ben a VI. KI MIT TUD? - ot rendezték meg a Közösségi Házzal együttműködve, amelyen 4-5 szervezet tagjai színvonalas kulturális műsorral szórakoztatták a közönséget.

Klubuk saját szervezésű Dalkörrel is büszkélkedhet. Szívesen énekelnek népdalokat, magyar nótákat, régi slágereket, amelyekkel színesítik a helyi rendezvények kulturális műsorait. Az elmúlt 5 évben a rendszeres gyakorlás meghozta gyümölcsét. Egyre bővül a fellépési lehetőségük, tavaly Berekfürdőn és Bogácson részt vehettek az Országos Nyugdíjas Találkozókon.

Köszönet és elismerés illeti a mindenkori lelkes vezetőséget és a tagságot a kitartó munkáért és érdeklődésért.

 

Asztmás és Allergiás Betegek Klubja

Helyszín: Újkerti Közösségi Ház/Fszt. 6-os terem
Időpont: minden hónap 3. csütörtök: 14.00-17.00
Vezető neve: Gargya Sándorné
 

A légúti betegségek száma évről évre növekszik, ezért nem elegendő, ha csak az orvosok és szakmabeliek vannak tisztában a betegség okaival, következményeivel. Megfelelő információ birtokában a betegek is képesek a betegség súlyosságát csökkenti, az egészségesek pedig kivédhetik annak kialakulását.
A Klub legfőbb törekvése az asztmás és allergiás betegek, családtagjaik számára, illetve a betegség megelőzése céljából bárkinek megfelelő egészségügyi, mentális szolgáltatást nyújtani. Munkjákat előadásokkal segíti a Debrecen Városi Tüdőgondozó Intézet és az ANTSZ Hajdú-Bihar Megyei Intézete.
 

Belvárosi Nyugdíjas Klub

Helyszín: Belvárosi Közösségi Ház
Időpont: kedd: 9.00-12.00
Vezető neve: Szabó Sándor

A Klub közel 20 éve jött létre. Öntevékeny közösség, mely segítséget nyújt a Debrecenben és környékén élő nyugdíjasok számára, tájékoztatja őket szociális, egészségügyi, érdekvédelmi, fogyasztóvédelmi, közbiztonsági kérdésekben és gyakorlati tudnivalókkal látja el tagjait.
Kapcsolatot tart más nyugdíjas szervezetekkel, kulturális és szórakoztató programokat, zenés-táncos összejöveteleket rendez, kirándulásokat, közös főzéseket, nyaralásokat szervez tagjai számára.

Csapókerti Gitár Klub

Helyszín: Csapókerti Közösségi Ház
Időpont: kedd: 17.00
Vezető: Papp Sándor
Alakulás éve: 2010

A Csapókerti Gitár Klub 2010-ben alakult dr. Papp Sándor klasszikus gitárművész kezdeményezésére. Célja megismertetni, népszerűsíteni, oktatni a ma méltán népszerű gitározást, gitárzenét. A heti rendszerességgel megrendezett foglalkozások alkalmával az egyéni tanulás mellett az együtt zenélés és a kamarazene is fontos szerepet kap. A társas együtt muzsikálás a közösség kedvelt formációja, melyen a különböző zenei korok hangulatát idézi fel a reneszánsztól, a mai kor pop-rock stílusáig.  

Csapókerti Gombász Klub

Helyszín: Csapókerti Közösségi Ház
Időpont: minden hó 3. csütörtökén 16.30-18.30
Alakulás éve: 2002

A klub célja a gombafajok biztonságos felismerése és gyűjtése; a környezettudatos magatartás terjedése a gyermekek és a felnőttek körében; a természeti környezet védelme.
A kéthetente tartott klubfoglalkozásokon a tagok a téli időszakban elméleti foglalkozásokon, előadásokon bővítik ismereteiket, melyeket tavasztól őszig terepen, a gyakorlatban hasznosítanak. Kapcsolatot ápolnak a Zempléni Gombász Egyesülettel, az általuk szervezett Zempléni Gombafesztivál rendszeres résztvevői. Ősszel és/vagy tavasszal gombásznak a Zemplénben Regéc környékén, ahol a hegyvidéki gombákat ismerik meg.

Minden évben október végén élő gombákból rendeznek kiállítást a Csapókerti Közösségi Házban. A kiállítás célja, a környék gombaflórájának megismertetése a látogatókkal, a gombákkal kapcsolatos tévhitek eloszlatása, kedvcsinálás a gombászkodáshoz és a klubhoz való csatlakozáshoz. A kiállításhoz kapcsolódóan az általános iskolás gyerekeknek rövid ismeretterjesztő előadásokat tartanak a gombákról.

Csapókerti Nefelejcs Természetjáró Klub

Helyszín: Csapókerti Közösségi Ház
Időpont: minden hó. 3. péntek: 15.00-17.00
Vezető: Sass Lászlóné

A Nefelejcs Természetjáró Szövetség debreceni csoportja 1952-ben alakult. Az akkori csoport foglalkozásait a 90-es évekig a Szalag- és Zsinórgyárban tartotta. 1994-től a Csapókerti Közösségi Házban találtak otthonra. A csoport létszáma 100 fő körül „mozog”, főleg nyugdíjasok alkotják, vezetőjük Sass Lászlóné. Elsősorban kirándulásokat, túrákat szerveznek az ország különböző pontjaira, több alkalommal a határon túlra is. Az őszi-téli időszakban foglalkozásaikat a DMK Csapókerti Közösségi Házában szervezik, előadásokat, úti beszámolókat tartanak a csoport tagjai, vagy meghívottkülső előadók.   A tagok nagyon sok önkéntes munkát végeznek Debrecenben és a Debrecen környéki erdőkben. A szemétszedés, erdőtakarítás, faültetés, a turista útvonalak karbantartása, útjelzések festése rendszeres programjaik közé tartozik. Egyik legnagyobb akciójuk az alakulás 50. évfordulóján szervezett 50 darab fa ültetése Bánkon.  Rendszeresen bekapcsolódnak a Csapókerti Baráti Kör Közhasznú Egyesület által szervezett takarításba a Liget téren, a csapókerti szemétszedésbe, a faültetésekbe.  Részt vesznek a közösségi ház nagyrendezvényein.  

Csapókerti szomszédsági önkéntes csoport

Helyszín: Csapókerti Közösségi Ház
Időpont: minden hó utolsó cs.: 16.30-18.00
Vezető: Pető Ibolya

Alakulás éve: 2003

2001-2002-ben Phare Access támogatással indult el a szomszédsági önkéntes program a Csapókertben. A felkészített önkéntesek a saját utcájukban, a lakókörnyezetükben élőknek nyújtanak információt, tanácsadást ügyes-bajos hivatali, közösségi ügyekben, valamint a szociális támogatásokkal kapcsolatban.
2014-ben a Csapókerti Baráti Kör Egyesület által elnyert Svájci Hozzájárulás segítségével megújult a szomszédsági önkéntes csoport a Csapókertben.

 

Debreceni Egészségügyi Sport Klub

Vezető: Kassai László
Időpont: minden hó. első sze.: 17.30‒19.30
Helyszín: DMK Belvárosi Közösségi Ház

Az egyesület 1983-ban alakult azzal a céllal, hogy népszerűsítse a túramozgalmat és hazánk, illetve közvetlen környezetünk természeti szépségeit megismertesse. Az aktív tagok között többszörösen minősült (arany, érdemes) turisták is vannak. Debrecen és környéke turisztikai látnivalóinak és természeti értékeinek megismertetésében is élen járnak, hiszen minden év május elsején megrendezik a Hajdú Teljesítménytúrát, amely több távon és útvonalon vezeti be a város lakosságát és természetszerető közönségét a városkörnyéki Erdőspuszták értékekkel teli világába.
Fontos célkitűzésük a fiatalok bevonása e tevékenységek körébe.

 

Debreceni Magyar-Finn Baráti Kör

Helyszín: Belvárosi Közösségi Ház
Időpont: havonta 1-szer szerdán: 18.00-20.00
Vezető neve: Dr. Salamon Ágnes

A kör célja és feladata a finn kultúra és életforma megismertetése, társadalmi és baráti kapcsolatok támogatása, Debrecen és Jyväskylä testvérvárosi kapcsolatának ápolása.
A kör a célok megvalósítása érdekében:
- nyilvános előadásokat, üléseket tart; kiállításokat, művészeti eseményeket, könyvbemutatókat, kulturális programokat szervez, kapcsolatot tart a céljait támogató testvérszervezetekkel,
- a finn testvérvárosból, Jyväskyläből érkező vendégeknek segít a város megismerésében,
- segíti a finn nyelv tanítását és tanulását.

  • A Klub hagyományos rendezvényei közé tartozik a finn Kalevala nap, a Finnugor rokon népek napja, ill. a finn függetlenségi nap.

 

 

Debreceni Nyugdíjas Klub

Helyszín: Belvárosi Közösségi Ház
Időpont: hétfőnként 14.00-16.00
Vezető neve: Nagy Barna

A Debreceni Nyugdíjas Klub a város legnagyobb létszámú és legaktívabb civil szervezete. A tagok száma az 1989. szeptember 22-i megalakulása óta 70 főről közel 400 főre emelkedett. A klubot 15 fős elnökség irányítja társadalmi munkában.
A klub célja:

  • a közösség részére megfelelő információt adni a nyugdíjasokat érintő témákról,
  • színvonalas, és változatos programokon keresztül biztosítani a szabadidő kulturált, hasznos és egészséges eltöltését, a hagyományápolást,
  • megteremteni a többségében egyedül élő idősek részére az egymásra figyelő és egymást segítő közösséghez való tartozás lehetőségét,
  •  teret adni baráti kapcsolatok kialakítására.

    A foglalkozások minden hétfőn 14 órakor kezdődnek a Debreceni Művelődési Központ Pódiumtermében. A találkozások alkalmával - a célok elérése érdekében, az értékteremtés elvének figyelembe vételével - előre meghatározott programok megvalósítására kerül sor. Az események változatosak, hogy a tagok mindegyike megtalálja az érdeklődési körének megfelelőt.

    Szerveznek ismeretterjesztő előadásokat, amelyek tematikája felöleli az egészségügy, a szociális gondozás, a házi betegápolás, az otthoni segítségnyújtás, a Vöröskereszt, a fogyasztóvédelem és a bűnmegelőzés területét.

A kulturális programok keretében megemlékeznek a magyar történelem nagyjairól, évfordulókról, vallási és más ünnepekről.
A klubon belül több kulturális csoport működik.
 Az „Őszidők Kórus” 22 éves múlttal rendelkezik, jelenleg 40 tagja van, rendszeresen fellépnek a nyugdíjas szervezet rendezvényein. Felkészültségük és munkájuk színvonalát mutatja, hogy több belföldi és külföldi meghívásnak tesznek eleget, valamint önálló koncerteket is adnak.
A „Táncos lábú szuper nagyik” tánccsoport 5 éve alakult, folyamatosan bővítik tánctudásukat és számaikat. Előadásaikkal hozzájárulnak az egyes kulturális programok színesítéséhez.
A klubon belüli az irodalombarátok és a verset szerető nyugdíjasok megalakították a „Versbarátok klubját”. Találkozásaik alkalmával - többek között - segítik egymás felkészülését az egyes programokon való szereplésre. Legnagyobb részt közülük kerülnek ki az egyes megemlékezések és ünnepi rendezvények összeállítói, fellépői, szereplői.
Az előzőeken túl több olyan csoportjuk működik, amelyek tagjai nem meghatározott rendszerességgel, hanem alkalomszerűen gyűlnek össze, például a számítógépes ismeretek, kézimunka, gyöngyfűzés tanulása, illetve egyéb ismeretek bővítése céljából.
A klub teret enged a tagok tehetségének, alkotásainak a bemutatására.
A nyugdíjasok az általuk készített munkákat (fotó, festmény, kézimunka, különböző ajándéktárgyak) kiállításokon mutathatják be. Több tagnak, több alkalommal önálló kézműves kiállítása is nyílt.
A nyugdíjasok között találhatók olyan vers és prózaírók, akiknek művei a könyvtárakban, és könyvesboltokban is fellelhetők. Az egyes foglalkozásokon lehetőség nyílik saját irodalmi alkotás megismertetésére.
A negyedévente megrendezendő Ki, mit tud? is jó alkalom a bemutatkozásra, a tehetségek megismerésére.
A kulturális programokat a hagyományőrzés és a hagyományápolás figyelembe vételével szervezik. Ezt szolgálja a szép magyar nóták, népdalok, táncok előadása, a különböző versenyeken való részvétel, valamint a kiállított tárgyak is. Évente több alkalommal rendeznek jó hangulatú zenés-táncos összejöveteleket.
Az egészség megőrzését szolgálják a sport rendezvények. Pl.: Generációs sportnap, Gyalogló világnap, Gyalogló klub, stb. Ezen kívül több belföldi és határon túli kirándulás szervezése.
A klub szoros baráti kapcsolatot ápol több megyei és határon túli nyugdíjas szervezettel.
Nyitott szervezet, jó kapcsolatot tart fent a Nyosszal, a Megyei Szövetséggel, az állami szervekkel és a civil szervezetekkel, beleértve az egyházakat is. A társadalmi igényként jelentkező generációs kapcsolatok kialakítása érdekében a klub 2014-ben együttműködési megállapodást kötött több oktatási intézménnyel.
Az együttműködés kiterjed a szabadidő, a kultúra, a sport, a hagyományőrzés, és a hagyományápolás területére. A klub népszerűségét a színvonalas és változatos programoknak, valamint a jó közösségnek köszönheti.

Debrecen 2014. június 30.

                                                                                                 Nagy Barna
                                                                                                    elnök

Debreceni Szépkorúak Klubja

Helyszín: Újkerti Közösségi Ház/106-os klubterem
Időpont: kedd 13.30-15.30
Vezető neve: Galó Józsefné

A csoport 2008 júliusában alakult 30 fővel, ami mára már 85 főre gyarapodott.
Azzal a céllal jött létre, hogy a magányos embereket kimozdítsa magányukból. Zömük már azért magányos, mert a párjuk meghalt,  gyerekeik pedig máshol élik a saját életüket.
Arra törekednek, hogy minél családiasabb légkört biztosítsanak és minél nyugodtabbak, boldogak lehessenek. E cél eléréséért tevékenységükbe még az is belefér, hogy betegeiket látogatják, néha orvoshoz viszik őket és bevásárolnak nekik. Sok magányos embernek lett a második otthona a klub, ahol új ismereteket szerezhetnek utazások, üdülések valamint előadások alkalmával. Új pozitív élményekkel gazdagodnak e programokon a különbözö tevékenységek kapcsán, mint pl: a kirándulások, színházlátogatások alkalmával.

Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Klub

Helyszín: Homokkerti Közösségi Ház
Időpont: szerda, péntek 17-18 óra
Vezető: Kósa Sándor

A csapat 2010-ben alakult. Céljuk az 1480-1500-as évek hiteles megjelenítése, mint történelmi hagyományőrző közösség.

 

Debreceni Vadászgörény Klub

Időpont: minden hónap utolsó szombat: 16.00-18.00
Helyszín: Csapókerti Közösségi Ház
Csoportvezető: Gáll Attila (30/386-9691)

A klub célja a debreceni vadászgörény tartók összefogása, szakmai segítése, találkozók, kiállítások, tanácsadások szervezésével.

Diabetesz Klub

Helyszín: Belvárosi Közösségi Ház/Pódiumterem
Időpont: mindn hónap utolsó csütörtökén: 15.00-17.00
Vezető neve: Balog János

A Klub célja és feladata a városunkban és környékén élő diabéteszesek összefogása, segítése, korszerű, szakmai alapokon nyugvó oktatási lehetőség nyújtása a felnőtt cukorbeteg közösségnek. Megismertetni a közösséggel a cukorbetegség kockázati tényezőit, a figyelmeztető jeleit, az új kezelési irányelveket. Felhívni a figyelmet minden diabétesz gondozásban résztvevő érintettnek a diabétesz megértésére, a kockázatok csökkentésére, a súlyos szövődmények elkerülhetőségére, a megelőzésre. Fontos, hogy a cukorbeteg minél többet tudjon meg a betegségéről és tudja, hogy kihez forduljon a problémájával. A Klub mindemellett hagyományos közösségi programokat, rendezvényeket (Diabétesz Világnap, Diabétesz Farsang, Diabétesz Karácsony), kirándulásokat is szervez. Minden érintettet szívesen fogadnak körükben. 

Életfa Idősek Klubja

Helyszín: Csapókerti Közösségi Ház
Időpont: szerda 14.00–16.00
Vezető: Váradi Jánosné
Alakulás éve: 1986

Az Életfa Idősek Klubja tagjai nyugdíjasok, életkoruk 58-89 évig terjed. Legtöbben a Csapókert városrészben laknak és 10-15-25 éve járnak a Közösségi Házba, ezért elmondható, hogy ez egy valódi baráti közösség. Ismerik egymás családját, hobbiját, érdeklődési körét. Van közöttük kertbarát, nótaénekes, versmondó, költő, ügyes kézimunkázó, alkotó. Ezek az egyéni tulajdonságok mind megjelenhetnek és kiteljesedhetnek a klub életében.

Évente rendeznek műsoros estet, zenés-táncos mulatságot, készülnek a farsangra, bensőségesek a karácsonyi ünnepeik, névnaposaik köszöntése. Kirándulásokat szerveznek Debrecen kulturális, történelmi emlékeinek megismerésére, de Magyarország távolabbi tájaira is. Nem ritkák az előadások. Meghívott szakemberek által az egészséges életmód, a tudomány, vagy a művészetek témaköréről beszélgetnek.
Barátság, ismeretszerzés, szórakozás, kedves együttlét, ezt jelenti az Életfa Idősek Klubja, ahová szívesen várják az érdeklődőket is.

 

Életmód Klub

Helyszín: Újkerti Közösségi Ház/101-es rekreációs terem
Időpont: kedd, csütörtök 9.00-11.00
Vezető neve: Nagyné Halász Anna

A csoport 15 éve működik. Októbertől május végéig heti 2 alkalommal zajlanak a foglalkozások. Létszámuk folyamtosan bővül.
Céjuk, hogy az életviteli szemlélet megváltoztatását a gyakorlat is kövesse a hétköznapokban. A különféle egyszerű egészségmegőrző technikák és a speciális mozgásgyakorlatok biztosítják a testi-lelki-szellemi kiegyensúlyozottságot. A mozgás anyagát úgy alakítja ki a csoportvezető, hogy az ide járó 40-75 év közötti korosztályú hölgyek  - közepes tanulás mellett is  -  kiemelkedő kondícióra, kitűnő erőnléti és egészségi állóképességre tegyenek szert. A szervezet méregtelenítésére, az ízületek és a csontrendszer mozgékonyságára,  erejének és rugalmasságának megtartására helyezi a hangsúlyt.
A foglalkozások rendkívül jó hangulatban telnek.
Várják mindazok jelentkezését, akik egészségtudatosabban szeretnének élni.
 

Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre

Helyszín: Józsai Közösségi Ház
Időpont: kedd 15.00-17.00
Vezető neve: Matkó Károly

A Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre 2015-ben ünnepelte fennállásnak 20 éves évfordulóját. Zömében egyedülállók (özvegyek), illetve néhány házaspár alkotják a közösséget.

Összejöveteleiken ismeretterjesztő előadásokat, programokat, közös névnapi ünnepségeket, kirándulásokat szerveznek a közösség tagjai számára, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében. Az egészséges életmód alakítására is odafigyelnek, kirándulásokkal, sok szép élménnyel gazdagítják, alakítják tagjaik érzelmi világát.

Más nyugdíjas szervezetekkel is jó kapcsolatokat alakítanak ki (közös szalonnasütés, nótázás). Aktívan részt vesznek a helyi városrész közéletében, a kulturális programokon, a gyermeknap és szüreti nap rendezvényein.

 

Fiatal Önkéntesek Klubja

Helyszín: Újkerti Közösségi Ház/Fszt. 6-os terem
Időpont: kedd: 16.00-19.00
Vezető: Gyulavári Attila


A Fiatal Önkéntesek Klubja 2006-ban jött létre azzal a céllal, hogy a debreceni középiskolás, egyetemista önkénteskedni segítő, vágyó fiatalokat összefogja. Az Önkéntesek Klubja, amely heti rendszerességgel tartja foglalkozásait a Debreceni Művelődési Központ Újkerti Közösségi Házában, minden érdeklődő számára nyitott.Tevékenységi körük folyamatosan bővül, programokat szerveznek saját korosztályuknak, kézműves foglalkozásokat tartanak fogyatékkal élő gyermekeknek, lakásotthonban élő tanulókat korrepetálnak, de tevékenyen részt vesznek az intézmény mindennapi életében is. A Fiatal Önkéntesek Klubját a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület működteti.
 

 

Főnix Repülős Klub

Helyszín: Újkerti Közösségi Ház/ fszt. 6-os klubterem
Időpont: hónap 1. csütörtök 17.00-19.00
Vezető neve: Delef István
Saját honlap: www.fonixrepuloklub.hu


Debrecenben a szervezett sportrepülés 1937-ben a Debreceni Repülő Club létrejöttével indult meg, ami abban az időben a motoros és vitorlázó "merevszárnyú" repülést jelentette. A "hajlékonyszárnyú", hivatalosan súlypontáthelyezéses kormányzású repülés 1979-ben klubkeretek nélkül kezdődött el Hajdú-Bihar megyében. 1997- ben a debreceni repülőtéren megalakult a Debreceni Könnyűrepülő Sportegyesület, mely felsorakozott a szovjet légierő kivonulása óta már ott működő vitorlázó repülő és ejtőernyős klubok közé és önálló életet kezdett. Pilótáink számtalan versenyen eredményt értek el a gyalogos és motoros sárkányozás egén. 2008-ban új névvel és arculattal, valamint belső tartalommal, de korábbi hagyományait megőrizve alakult meg a FŐNIX REPÜLŐKLUB DEBRECEN.
Az átalakulás célja a sport és hobbi repülés megszállottjainak egy klubban való egyesítése volt, a hatékonyabb és szervezettebb repülési programok megvalósítása érdekében Debrecen városában.
Tevékenységi körébe tartoznak a sportrepülésen túl a sétarepülések, munkarepülések és alkalmi külföldi repülések végrehajtása.
 

 

Gerinctorna Klub

Helyszín: Kismacsi Közösségi Ház
Időpont: kedd: 18.30-19.30
Vezető: Czeglédi Zita

Az egész testet átmozgató és erősítő gerinctorna minden korosztály számára javasolt és ajánlott. A szakképzett gyógytornász által vezetett foglalkozások tartásjavítást eredményeznek, segítik az ízületi panaszok kezelését, nyújtják és erősítik az izmokat. A foglalkozások nyitottak, lehet csatlakozni.  

Hajnalcsillag Nyugdíjas Klub

Helyszín: Nagymacsi Közösségi Ház
Időpont: sze.: 14.00-16.00
Vezeti: Boruzs Lajosné

2013 elején alakult a Hajnalcsillag Nyugdíjas Klub. Tagjai elsősorban nagymacsi lakosok, akikhez Debrecenből is csatlakoztak néhányan. Szívesen kirándulnak, sütnek-főznek, énekelnek és kertészkednek.

 

Hangbújócska Zenebölcsi

Időpont: csütörtök: 10.00-11.00
Vezető: Nagyné Lövei Lilla
Helyszín: DMK Józsai Közösségi Ház

A 3 év alatti korosztálynak kínál játékos mozgás- és beszédfejlesztést. A zenés foglalkozásokon az anyukák, nagyszülők a gyerekekkel együtt játszhatnak, énekelhetnek, tanulhatnak ritmusos mozgásgyakorlatokat, mondókákat.

 

Homokkerti Női Torna Klub

Helyszín: Homokkerti Közösségi Ház
Időpont: hétfő 17.30-18.30; szerda 18.00-19.00
Vezető: Szabó Éva

Részvételi díj: 4800 Ft/hó

A Homokkerti Közösségi Ház tiszta, kellemes környezetet biztosít a testüket, lelküket alakformáló tornával karbantartani kívánó hölgyek számára. A ritmusos zenére végzett, valamennyi izomcsoportot megmozgató tornát bárki elvégezheti korra, edzettségi szintre való tekintet nélkül. A hatékonyan felépített és biztonságosan végrehajtott edzés fokozza a szervezet zsírégető képességét, fejleszti az erőnlétet, a hajlékonyságot, az izomerőt és az állóképességet. Az edzésekhez polifoam szükséges.

Homokkerti Nyugdíjas Klub

Helyszín: Homokkerti Közösségi Ház
Időpont: páros héten szerdán: 13.00-15.00
Vezető neve: Tímár Imréné, Tóthné Bujdosó Ilona

Tagjainak nagy része a homokkerti városrészben élő nyugdíjasokból áll. Szinte második otthonuknak tekintik a klubot, ahol új ismereteket szerezhetnek. Számos ismeretterjesztő előadás (egészségmegőrző, bűnmegelőző, tudományos ismeretterjesztő, stb.), ünnepi műsorok, mulatságok, kerti főzések, színházlátogatások, kézműves tevékenységek színesítik programjaikat.  

Huszár Sakk Szakkör

Helyszín: Újkerti Közösségi Ház/204-es és 106-os terem
Időpont: h., cs.: 16.30-19.30
Vezeti: Juhász Mihály

A sakk, napjaink egyik legnépszerűbb játéka és egyben a legnehezebb több milliós kombinációs lehetőségeivel. A sakkot egész életen át kell tanulni. Nincs életkorhoz kötve, bárki játszhatja.
A sakk több ezer éves története a legendák világába nyúlik vissza.
Történt pedig, hogy Indiában egy rádzsa nagyon unatkozott. Ezért egy brahim megalkotta neki a sakkjátékot. Amikor a rádzsa megkérdezte, mit kér a játékért jutalmul, a brahim így felelt:

- Tégy a sakktábla első kockájára egy búzaszemet, a másodikra kettőt, a harmadikra négyet és így tovább, minden kockára kétszer annyit, amennyi az előtte lévőn volt. Amennyire a búzaszemek száma a duplázás folytán a 64. kockára nő, annyi búzaszem legyen a jutalmam.

- Szerény kérés! - mosolygott a rádzsa, de a brahim nem akart semmi mást, így a király előhívta a kincstárnokot, hogy teljesítse a kérést. Hamar kiderült aztán, hogy ennyi búza a világon nincs, nem is volt, és valószínűleg soha nem is lesz (legalábbis egyszerre, egyazon időben; egyazon helyen pedig végképp nem).

A sakk személyiség- és képességfejlesztő hatása közismert. Fejleszti:
- vizuális memóriát
- absztrakciós készséget
- matematikai gondolkodást
- képzelőerőt
- kreativitást
- problémamegoldó képességet
Lehetőséget biztosítunk eszközeinkkel kötetlen sakkozásra és elméleti képzés keretében ismertetjük meg az érdeklődőket a sakkjáték rejtelmeivel.
Minden sakkot szerető érdeklődőt várunk foglalkozásainkra.

Jóga foglalkozás felnőtteknek

Jóga foglalkozás felnőtteknek

Időpont: hétfő: 10.00-11.00; péntek: 17.30-19.00
Vezető: Burján Enikő
Helyszín: DMK Józsai Közösségi Ház

A foglalkozásokon a különböző légzési és relaxációs technikák megismerésén túl a résztvevők egészségmegőrző, tartásjavító, lazító testgyakorlatokat végeznek, amelyek segítik a testi-szellemi egyensúgy megőrzését, az egészség megtartását.

 

Jóga foglalkozás gyerekeknek

Időpont: kedd: 17.00-18.00
Vezető: Burján Enikő
Helyszín: DMK Józsai Közösségi Ház

Az óvodáskorúak számára tartott foglalkozásokon a gyerekek játékos formában ismerkednek a jóga alapjaival, a légzés- és mozgástechnikákal, a pihentető, feszültségoldó relaxációval.

Jóga klub

Helyszín: Homokkerti Közösségi Ház
Időpont: hétfő 15-16 óra
Vezető: Bánhidi Judit jógaoktató

Alapfokú jógaoktatás felnőttek részére. A gyakorlatok módszeres elrendezése a biztosíték arra, hogy a rendszer optimális hatást gyakorol a testre, a szellemre és a lélekre. Éppen ezért ajánlatos szintről szintre haladva minden egyes gyakorlatot elvégezni, kivéve azokat, amelyek egészségügyi akadályokba ütköznek.

 

Józsai Életigen

Időpont: csütörtök: 18.00-19.00
Vezető: Szőllősi Árpád
Helyszín: DMK Józsai Közösségi Ház

A heti rendszerességgel tartott előadásokon lelki kérdésekkel foglalkozó témákat dolgoznak fel a résztvevők.

 

 

Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Klub

Vezető: Sass Bálintné
Időpont: minden hó 3. h.: 14.00-17.00
Helyszín: DMK Újkerti Közösségi Ház

Kortárs Nyugdíjas Torna

Helyszín: Újkerti Közösségi Ház/101-es rekreációs terem
Időpont: hétfő, szerda: 9.00-10.00
Vezető neve: Kerecseny Csabáné


A csoport több mint 10 éve működik az Újkerti Közösségi Házban.
Zenés gimnasztikai gyakorlatokat végeznek 45 percig. Valamennyi izmot megmozgatják.
Céljuk az egészség fenntartása, az egészség megőrzése, a belső harmónia megteremtése.
Szeretettel várnak minden korosztályú nőt és férfit, akik szeretnek mozogni, sportolni.

Macsi Nyugdíjas Klub

Helyszín: Kismacsi Közösségi Ház
Időpont: páratlan héten csütörtökön: 13.00-16.00
Vezető neve: Varga Mihályné

A Macsi Nyugdíjas Klub 2006-ban alakult. Alapító tagjai nagyobb részben Nagymacson és Kismacson élő, illetve Debrecenben élő  nyugdíjasok voltak. Foglalkozásaikat a Debreceni Művelődési Központ Kismacsi Közösségi Házában tartják havonta két alkalommal, illetve a programokhoz igazodva. Színes és tartalmas programjaikra gyakran érkeznek látogatók más városrészekből is. Rendszeresen kirándulnak, előadásokat, megemlékezéseket, közös főzéseket, sütéseket szerveznek. Több nagysikerű program is megvalósult már szervezésükben. Az egyik legsikeresebb programsorozatuk a „NAGYANYÁINK PRAKTIKÁI” nevet viseli. A szívükben, lelkükben, kezükben lévő ismeretet, tudást szeretnék átadni az utánuk jövő generációknak. A programjaik között többek között szerepelnek a Csigacsináló napok, az Elfeledett ízek, Kemencés napok, Márton napi sokadalom. Klubfoglalkozásaik nyitottak. A Nyugdíjas Klub tagjai igen vendégszeretőek, s  minden érdeklődőt szeretettel várnak közösségükbe.    

Magnitudó Csillagász Klub

Helyszín: Újkerti Közösségi Ház/106-os terem
Időpont: csütörtök 18.00-20.00
Vezető neve: Zajácz György

A "Magnitúdó Csillagászati Egyesület Debrecen"-t a Magnitúdó Amatőrcsillagász Kör tagjaiból 1999 decemberében alapították. Céljuk kettős: egyrészt tagjaik elméleti és gyakorlati felkészítését végezik, másrészt ismeretterjesztő programokat szerveznek nyilvános előadások, távcsöves bemutatók, rendhagyó iskolai órák keretében. Heti rendszerességgel tartanak továbbá köri foglalkozásokat, melyeken a csillagászat aktuális eseményeit vitatják meg. Taglétszámuk jelenleg 20 fő, zömében diák. A tagok közül többen rendelkeznek fizikus, csillagász ismeretterjesztő diplomával, illetve TIT előadói vizsgával.

 

Meridián torna

Helyszín: Homokkerti Közösségi Ház
Időpont: kedd: 15.00-16.00

 

Német Társalgási Kör

Helyszín: Újkerti Közösségi Ház/Fszt. 5-ös klubterem
Időpont: péntek 15.15-17.15
Vezető: Kovács Csaba

Nemzetközi Ifjúsági Klub

Helyszín: DMK Újkerti Közösségi Ház/6-os terem
Időpont: havonta 2-szer, péntekenként: 13.00-16.00
Vezető: Baracskai Lilla

A Nemzetközi Ifjúsági Klub a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesületnél, mint EVS küldő-, fogadó- és koordináló szervezet önkénteseit tömörítő csoport. Az EVS (European Voluntary Service) egy nemzetközi lehetőség 17-30 év közötti fiatalok számára, hogy önkéntes munkát vállaljanak külföldön 2-12 hónap közötti időintervallumra. Az EVS egy kiváló lehetőség a fiatalok számára, hogy nyelveket tanuljanak, világot lássanak, megismerhessék önmagukat. Jelenleg 12 külföldi önkéntes tartózkodik a szervezetnél és alkotja a Fórum tagságát. A külföldi önkéntesek folyamatosan szerveznek különböző eseményeket saját nemzetükről, kultúrájukról és szorosan együttműködnek az Újkerti Közösségi Ház által szervezett programokban.

 

 

Nordic Walking

Vezető: Herbákné Illyés Ilona (30/257-3072)
Időpont: megegyezés szerint

Heti 1-2 alkalommal sétabotos foglalkozásokat tartanak Józsa környékén.

 

Nyugdíjas Művészetbarátok Köre

Helyszín: Újkerti Közösségi Ház/Fszt. 6-os klubterem
Időpont: kéthetente szerda 14.00-16.00
Vezető: Papp Mihályné
 

A Kör több éve tartja össze a művészet iránt érdeklődő nyugdíjasokat, akik alkotó munkáikkal is aktívan ápolják a művészeteket. Akad a tagok között költő, novellaíró, festő- és zongoraművész is.
Céljuk a kultúra ápolása, a lelki és szellemi erők gazdagítása. A foglalkozásokon a tagok városunk neves művészeit hallgatják meg, vitákat folytatnak, kiállításokat rendeznek alkotásaik bemutatására. A klub életére jellemző az aktivitás, a baráti hangulat, a programok közös megvalósítása.
Erősíteni kívánják az idős emberekben azt a tudatot, hogy szükség van rájuk.

 

Nyugdíjas Óvónők Klubja

Helyszín: Belvárosi Közösségi Ház
Időpont: minden hónap 2. kedd: 14.00-16.00
Vezető: Hamza Gáborné

A Nyugdíjas Óvónők Klubja 1996-ban alakult, a tagok valamennyien Debrecen óvodáiból mentek nyugdíjba. A város és az ország különböző területeinek természeti adottságai, kulturális élete, intézményei gazdag lehetőséget kínálnak számukra szakmai, művészeti, kulturális igényeik kielégítésére.
Rendszeresen járnak színházba, hangversenyekre, irodalmi estekre és meghívnak előadókat foglalkozásaikra.
Nyugdíjas életüket klubjuk programjai és más klubokkal való találkozások teszik színesebbé, tartalmasabbá.

 

Nyugdíjasok Hajdú-Bihar Megyei Képviselete

Helyszín: Újkerti Közösségi Ház/ fszt. 6-os terem
Időpont: hétfő 9.00-12.00
Vezető neve: Váradi Jánosné

A Képviselet a nyugdíjasok és idõsek érdekeinek egyeztetését, képviseletét és védelmét ellátó konzultatív koordinációs szervezet. Pártoktól és az államtól független társadalmi tömörülés. Elsõrendû feladatuk: a megyében élõ nyugdíjasok és idõsek érdekvédelme, állampolgári és emberi jogainak érvényre juttatása. Minden fórumon igyekeznek felvetni a nyugdíjasok problémáit, megoldásukra javaslatokat tesznek.

 

Ókori Egyiptomi Klub

Helyszín: Belvárosi Közösségi Ház/Klubterem
Időpont: minden hó 1. k.: 17.00-18.30
Vezetők: Szabó József, dr. Berényi Ernőné

Egyiptom az ókori világ egyik legnagyobb – talán leghosszabb életű – civilizációja volt: története több mint háromezer évet ível át.  Említése legtöbbünkben a piramisok képét idézi, a gízai nagy szfinxet, a hatalmas templomokat és szobrokat, királysírokat és a mesés kincseket, amelyeket megőrzött a sivatag száraz homokja. A világ múzeumaiban nagyhatású, csodálatos gyűjteményekben gyönyörködhetünk. De mit tudunk azokról az emberekről, akik ezeket a csodákat létrehozták?
Az egyiptológia tudománya immár több mint két évszázadra tekint vissza. Ez alatt az idő alatt a kezdeti kincsvadászatot szerencsére felváltotta a tudományos kutatómunka. Ám sok kérdés még válaszra vár, és képzeletünket továbbra is foglalkoztatja az ősi Egyiptom, amelyről már sokat tudunk és mégis lépten-nyomon rejtélyekbe botlunk. Táguló ismereteink ellenére még ma is gyakran látnak napvilágot tévedések, koholmányok, hóbortos elméletek, amelyek nem alapulnak tényeken.

Az Ókori Egyiptomi Klub előadásainak keretében kísérletet teszünk arra, hogy az érdeklődőknek bemutassuk az ókori Egyiptom hajdan volt nagyságát, ezt az egyedülálló, igen romantikus és gazdag ősi civilizációt.

 

Sakk Klub

Helyszín: Józsai Közösségi Ház
Időpont: megbeszélés szerint
Vezető neve: Andirkó Sándor (52/408-080)

A szakosztály kimondottan nyugdíjasokból tevődik össze. Tagjaik száma változó.  A legidősebb közülük 86 éves. Megalakulásukkor tagjaik amatőr szinten játszottak. Ma már a játszma lapok írásától, és a sakkóra használatától eltekintve ütik a harmadosztályú szintet. A keddi összejövetelükkor mindig átvesznek egy megnyitást, védelmet, vagy cseljátékot, ismertetik a nemzetközi nagymesterek, a világbajnokok lejátszott mérkőzéseit, és sikerrel gyakorolják azokat.
Szívesen várják a sakk iránt érdeklődőket, akik keddenként akár sakkoktatásban is részesülhetnek. Távlati céljuk: szeretnének minél több fiatalt beszervezni, és részt venni meghívásos versenyeken.

Sakkbarátok Klubja

Helyszín: Belvárosi Közösségi Ház 
Időpont: péntek: 16.00-18.00
Vezető neve: Száva Miklós

A Sakkbarátok Klubja tagja lehet minden helyi sakkszerető polgár (felnőtt és gyermek egyaránt), aki a sakkozást amatőr szinten műveli. Tagdíjat nem kell fizetni, minden tag ingyen élvezheti a sakkozás örömeit kulturált körülmények között.  A távlati tervek között szerepel sakkversenyek szervezése helybeli és az ország más részéről meghívott vendégekkel.

Természetjáró - Turista Kör

Helyszín: Újkerti Közösségi Ház/106-os terem
Időpont: minden hónap 2. hétfő 16.00-17.30
Vezető: Halász Ferenc

1992-ben alakult meg a csoport.
Célja:  turisztikai programok szervezése, az egészséges életmódra és a természet szeretetére nevelés, illetve Magyarország és más országok megismerése.
Tevékenységi köre: a rendszeres testmozgás biztosítása a kornak és nemnek megfelelő szinteken, az évente ismétlődő emléktúrák, teljesítménytúrák szervezése  (Csokonai Kupa, Haranghy György emléktúra, Hajdúság teljesítménytúra).
Több mint 10 éve képviselik megyénket és városunkat a Pedagógus Természetjárók Országos Találkozóján. Eredményes tíz éves tevékenységükért 2002-ben megkapták a Magyar Természetbarát Szövetség elnökségének Természetbarát Emlékérem kitüntetését.

 

Természetjárók Klubja

Helyszín: Belvárosi Közösségi Ház
Időpont: minden hónap 1. szerda: 16.30-19.00
Vezető neve: Molnárné Lévai Gyöngyi

A debreceni Természetjárók Klubja 2000-ben alakult, rendszeresen szerveznek, vezetnek túrákat, előadásokat, megbeszéléseket, természetjáró programokat rendeznek. Éves túratervüket októberben készítik el a következő naptári évre. Kapcsolatban állnak az EKE (Erdélyi Kárpát Egyesület) és a Román Természetjáró Liga több osztályával. Több mint 500 igazolt természetjáró tagjuk van. Hagyományos nagyrendezvényük a februári Természetbarát Hét.
Egyéni elképzelés alapján csoportoknak, magánszemélyeknek is készítenek túratervet, életkornak, kívánságnak, teherbírásnak megfelelően, akár külföldön is.

Újkerti Olvasókör

Helyszín: Újkerti Közösségi Ház 105-ös klubterem
Időpont: csütörtök 14.30-17.00
Vezető neve: Hadházy Csabáné

Az Újkerti Felnőttek Önművelődési Olvasóköre első összejövetelét 2000 -ben tartottuk az Újkerti Könyvtárban.  A Debreceni Egyetem /akkor Kossuth Lajos Tudományegyetem / Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékének munkatársaival beneveztünk és megnyertünk egy felnőttek tanulási lehetőségeit kutató nemzetközi pályázatot. Hat ország felnőttek körében végzett önművelődési lehetőségeivel ismerkedtünk, illetve ismertettük meg a mi módszereinket a partnerországok hasonló csoportjaival. Változatos, izgalmas és gazdag tartalommal teli összejövetelek során gyarapíthattuk ismereteinket, vagy eleveníthettük fel a régen tanultakat. Az olvasókör tagjai  maguk is sokszor tartottak gondolatébresztő, beszélgetést kialakító előadásokat. 
Az önművelődésnek ugyanis két lehetséges útja  van: vagy magam nézek  utána bizonyos ismereteknek, vagy  egy közösség tagjaként, a közösség tagjai által közvetített ismereteket sajátítom el.
A kettő egymást erősíti. Az összejöveteleinken a második módszert követtük, ezáltal felelevenítettük azokat az  ismereteket amelyeket valamikor elsajátítottunk, de esetleg bizonyos elemeit már elfelejtettük, készültünk előadások megtartására, s végül a csoporttagok véleményével bővíthettük a témában szerzett ismereteinket.
 
10. éve minden csütörtökön délután fél 3- fél 5 óra között találkozunk az Újkerti Közösségi Házban. A tagság semmi anyagi kötelezettséget nem jelent.  Tagja lehet bárki, aki az élethosszig tartó önművelődés híve, illetve akinek  érdeklődési köre megegyezik az alábbiakkal.
 
Kiknek ajánljuk ?
 - Mindazoknak,akik igénylik a tartalmas, gondolatébresztő, műveltséget fejlesztő előadások tartását, hallgatását, igénylik az irodalomról, művészetekről, történelmünkről szóló beszélgetéseket, vitákat.
- Akik szívesen elevenítik fel a magyar művelődéstörténetünk, vallástörténetünk évszázados fejlődéstörténetét,  s a témával kapcsolatos  előadások, és az azt követő beszélgetések aktív résztvevői.
- Akik életében fontosak az emberi, szellemi, baráti kapcsolatok .
- Akik szívesen vesznek részt, országunk neves történelmi,  művészeti,  irodalmi emlékhelyeink megtekintésére szervezett kirándulásokon.
 

Az Újkerti Olvasókör képgalériáját itt tekintheti meg!!!

Vöröskeresztes Nyugdíjas Klub

Vezetője: Tarr Sándorné
Helyszín: Újkerti Közösségi Ház/Fszt. 6-os terem
Időpont: minden hó 3. csütörtök 14.00-16.00

A csoport 2006-ban alakult és a Magyar Vöröskereszt debreceni területi szervezetének szakmai irányításával működik.
Jelenlegi létszámuk: 30 fő.

Fő tevékenységi körükbe tartozik:
- saját tagjaik életkörülményeinek megismerése, problémáik figyelemmel kísérése és megoldásának segítése (születés-névnaposok köszöntése, beteglátogatás)
- életmódbeli tanácsadások, egészségügyi előadások szervezése,
- gyógytermékek bemutatása
- jótékonysági akciók szervezése, lebonyolítása (karácsonyi gyűjtés, csere-bere akció, jótékonysági koncertek szervezése)

- szűkebb és tágabb környezetük megismerése céljából kirándulások szervezése
(Botanikus kert, múzeumlátogatások, környező városok és távolabbi nevezetességek megismerése)

Poptörténeti emlékpont
Debreceni Művelődési Központ
Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 22.
Email cím: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
Telefonszám: 06 (52) 413 - 939
Postafiók: 419.
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Debreceni Művelődési Központ © 2009 - 2019 Minden jog fenntartva
|
Website & Design by TGweb.hu
Kérdése van? Írjon nekünk.