4024 Debrecen, Piac utca 22.
dmk@debrecenimuvkozpont.hu
06 (52) 413 - 939
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Nagysándortelep

A Nagysándortelep Debrecen központi belterületén belül, annak nyugati részén, hagyományos beépítésű területen helyezkedik el. A 82 hektáros, kis telkeken földszintes családi házakkal beépített terület a város legsűrűbben lakott kertvárosi övezetei közé tartozik. A városrész népessége a Debrecenre jellemző korszerkezethez képest kedvezőbb, fiatalosabb. A városrész kialakulása óta mindig lakófunkciót töltött be, s bár iparterületek veszik körül, a gazdasági funkciók sokáig mindenekelőtt a helyi lakosság igényeit kiszolgáló kereskedelmi-szolgáltató egységeket jelentették. Debrecen tömegközlekedési vonalai közül több autóbuszjárat is érinti a városrészt (42,43, 46, 17, 17A,17Y). Nagysándortelep területén az ISPA program keretében elvégzett, szennyvízcsatorna-hálózatot érintő fejlesztések voltak, mely lehetővé tette a szennyvizek elvezetését, ezáltal a talajterhelés csökkenését és a tisztább, egészségesebb lakókörnyezet megteremtését. A közelmúltban nagyfelületű aszfaltozás, és az egyes földutak stabilizálása történt meg.
A Pósa Utcai Óvoda 1930-ban épült központi épülete a Pósa u. 49. szám alatt található. Összesen 7 óvodai csoport fogadja a gyermekeket. Itt folyik a Debreceni Befogadó Állomáson élő 5. életévüket betöltött menekült gyermekek óvodai nevelése, oktatása is. A városrész oktatási intézménye a Lilla Téri Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskolai Tagintézménye. Az iskolába jelenleg 168 tanuló jár, ebből 41% veszi igénybe a napközis szolgáltatást. Alsó tagozatban az iskolaotthonos ellátásban minden tanuló részesül. A tanulólétszám a 15-28 fő között váltakozik, második és harmadik évfolyamon a legmagasabb, az első, a negyedik és ötödik osztályban a legkisebb. Minden évfolyamon magas a Városi Pedagógiai Szakszolgálat által kiadott szakvéleménnyel rendelkezők száma, osztályonként 3-11 fő. A hátrányos helyzetű tanulók aránya 60 %, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya pedig 15 %. A Pósa u. 1. szám alatt található a DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja területi irodája.
DMJV Városi Szociális Szolgálatának egyik egységeként működik a településen a Nagysándor Telepi Gondozó Szolgálat Pósa Utcai Idősek Klubja. A Héra Egyesület (vezető: Kaszásné Enyedi Zsuzsanna) ellátási szerződés keretében látja el a Családsegítő Szolgálat feladatait. Az egyházi intézményeket egyedül az 1985-ben épült református templom és parókia képviseli, amelyet a Debreceni Református Egyházmegyéhez tartozó Nagysándortelep Missziói Egyházközség (Iszlai Endre helyettes lelkipásztor) működtet.
A városrészben 2 felnőtt háziorvosi körzet, 1 gyermek háziorvosi körzet, illetve 3 védőnői körzet működik.

A városrész közösségfejlesztője:
Tasnádi-Némethi Melinda művelődésszervező (nemethi.melinda@debrecenimuvkozpont.hu )

Helyi civil szervezet:
Héra Egyesület (vezető: Nyíri-Szabó Ilona, a Családsegítő Szolgálat vezetője: Kaszásné Enyedi Zsuzsanna)

Megvalósult események, rendezvények, akciók, közösségi beszélgetések:
Közösségi beszélgetés
2014. április 29.


A helyi fejlesztő kezdeményezésére a helyi szervezetek, intézmények képviselői, tagjai megjelentek a beszélgetésen, közülük többen helyi lakosok. A 12 résztvevő megfogalmazta a településrész legfontosabb problémáit, ill. a beszélgetés alkalmával számos ötlet, javaslat is megfogalmazódott a résztvevők részéről (álláskereső klub, lakossági fórumok, adatbázis gondozása kiadó lakásokról, közösségi felmérés, közösségi programok pl. szabadtéri történelmi fesztivál – Nagysándor-napok, reformkori 1848 méteres futóverseny, fotókiállítás, Ki-mit-tud?, közösségi ház létrehozása!…), amely alapjául szolgálhatott az előzetes helyi cselekvési terv létrehozásához.

Nagysándortelepi Gyermeknap
2014. május 30.


A Nagysándortelepi Gyermeknap 2014. május 30-án, 9 órai kezdettel valósult meg a Pósa Utcai Óvoda udvarán a DMK, az Óvoda, a Héra Családsegítő Szolgálat, valamint a Gyermekvédelmi Intézmény közös szervezésében, együttműködésében. A rendezvény védnöke Dr. Széles Diána önkormányzati képviselő volt. A szabadtéren megrendezett majálison mintegy 120-130 fő gyűlt össze. A Dr. Széles Diána önkormányzati képviselő és Kardosné Nagy Mária óvodavezető köszöntőjével induló gyermeknapi majálison tartalmas színpadi programban lehetett része a gyerekeknek. A Debreceni Népi Együttes táncosainak szilágysági táncokat bemutató köszöntő műsora nagy sikert aratott a közönség körében. A bemutatót követően táncosaink közös népi játékokra és táncházi programra invitálták a gyerekeket, amin óvodások és iskolások egyaránt szívesen vettek részt. A városrészi gyermeknapok kedves fellépője, Janpi bohóc (Nagy István) mintegy 40 perces, interaktív produkcióját vastaps és nagy nevetés kísérte. Bohócunk a program végéig fáradhatatlanul hajtogatta a lufikat, teljesítve a gyerekek kívánságait. A 2006 óta fennálló anzX Nefelejcs akusztikus zenekar az előző produkcióhoz hasonlóan nagy közönségsikert aratott, vers- és dalfeldolgozásaik ismerősen csengtek a gyerekek és kísérőik számára, szórakoztató műsorukba interaktív módon vonták be a kicsiket és nagyokat. A színpadi műsorral párhuzamosan kézműves játszóházi programok várták a gyerekeket. A DMK munkatársaival és önkénteseivel papírsárkányt, térbeli ajtódíszt és egyéb, főként papír alapanyagú játékokat készíthettek, ill. mézeskalácsot díszíthettek az érdeklődők. A gyermekvédelmi intézmény munkatársai arcfestéssel örvendeztették meg a gyerekeket. Az ugrálóvár nagy sikert aratott a kicsik körében. A nagysándortelepi programmal elsősorban a gyerekeket kívántuk megszólítani, de minden korosztály találhatott kedvére való programelemet a gazdag kínálatból. Vidám, oldott hangulatban zajlott a rendezvény, a vendégek jó érzésekkel, elégedetten távozhattak. A program a helyi intézmények, szervezetek közötti együttműködést is elősegítette.

Tengerész tábor
2014. július 3-6.


A táborra 2014. július 3-6. között, a Pósa utca 23. sz. alatti református templomban, parókián, ill. udvaron került sor a Debrecen-Nagysándortelepi Református Egyházközség szervezésében. A nagysándortelepi gyerekek (naponta mintegy 30-30 fő) nagy örömmel és lelkesedéssel vettek részt a táborban. A gyermekek többsége hátrányos helyzetű családból érkezett, a foglalkozások mellett így külön örültek az Egyházközség által biztosított napi háromszori étkezésnek. A táborban játékos, mozgáskoordinációs gyakorlatokkal indult a nap a Mozgással az Egészségért Sportegyesület tagjainak vezetésével. Ezt követően bibliai történetekkel ismerkedtek a táborozók a több évtizedes múlttal rendelkező Vasárnapi Iskolaszövetség révén. A részletesen kidolgozott program keretében a gyermekek látványos és újszerű módon találkozhattak régi és új történetek bibliai szereplőivel. A délutáni kézműves foglalkozások alkalmával a helyi református gyülekezet tagjai, valamint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatói segítették a gyerekeket. A tábor végén a Dorcas Segélyszervezettől kapott játékokkal, írószerekkel és egyéb ajándékokkal gazdagodhattak a táborozók. A tábort záró istentiszteletre több szülő, nevelőszülő is ellátogatott, ahol kifejezték köszönetüket és hálájukat, hogy gyermeküknek ilyen tartalmas közösségi programban lehetett része, és kérték, hogy lehetőség szerint folytassuk ezt a munkát.  

Nagysándor-napok
2014. október 17‒18.

A Nagysándor- napok rendezvénysorozat lebonyolítására 2014. október 17‒18-án, a Debreceni Művelődési Központ, a Héra Családsegítő Szolgálat, valamint a Lilla Téri Általános Iskola Nagysándor telepi Tagintézménye közös szervezésében került sor. A rendezvény védnöke, mint az előzőekben is, Dr. Széles Diána alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője volt.
A hagyományteremtő szándékkal megrendezett kétnapos program széles körben kívánta bevonni a városrész lakóit a rendezvény megvalósításába, hiszen a pénteki napon, október 17-én a gyermekek számára előzetesen meghirdetett történelmi témájú rajzverseny kiállításának megnyitójára, valamint a helyezést elért gyermekek díjazására került sor. Ennek helyszíne az iskola volt, majd ezt követően műveltségi vetélkedőt bonyolítottunk le a felső tagozatosok számára, melynek fő témaköre Nagysándor József történelmi szerepének, az 1848-as szabadságharcban betöltött tisztségének elemzése volt. A kellemes hangulatban eltöltött délelőtt zárásaként a Tímárház népi iparművészei tartottak mesterség bemutatót, illetve játszóházi foglalkozást.
Másnap, október 18-án a fiatalok mellett az idősebb korosztály is képviseltethette magát, hiszen délelőtt a történelmi futóversenyen mindenki megtalálta az életkori sajátosságainak megfelelő futó távot, így a legfiatalabb induló 4,5 éves, míg a legidősebb 63 éves volt.
A rendezvény ünnepélyes díjátadója után (melyben versenyen kívüli résztvevőként indult a városrész önkormányzati képviselője, Dr. Széles Diána is) délután az előzetesen benevezett családok, magánszemélyek, civil szervezetek részvételével főzőversenyt rendeztünk az iskola udvarán.
A két napon összességében 120 fő vett részt. Kellemes hangulatú, tartalmas rendezvénysorozat részesei lehettek a Nagysándor-telep lakói, mely jövőbeli folytatásának igénye már ott megfogalmazódott.

Mikulás party a Nagysándor-telepen
2014. december 5.

A Lilla Téri Általános Iskola Nagysándor Telepi Tagintézményében megrendezett Mikulás party-n mintegy 100 fő vett részt. A rendezvény a Debreceni Művelődési Központ, a Héra Családsegítő Szolgálat, valamint a Lilla Téri Általános Iskola Nagysándor telepi Tagintézménye közös szervezésében valósult meg. A rendezvény védnöke: Dr. Széles Diána alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője volt.
A Dr. Széles Diána köszöntőjével induló - a Nagysándor Telepi Tagintézmény tornatermében megvalósult program elsősorban a felnőtt lakosok számára kínált vidám, zenés, táncos programelemekkel tarkított szórakozást, hiszen a rákövetkező héten szintén Advent jegyében a telep gyermekeit látta vendégül a Tímárház- Kézművesek Háza.
Mindenekelőtt egy fiatal tehetség, Pásztor Gábor mutatkozott be az ünnepi műsor kezdő akkordjaként, aki hangulatos, andalító, klasszikus karácsonyi dallamokat adott elő. Az ő bemutatkozását követte a szín kavalkádban megmutatkozó, igen ritmusos és látványos táncokat előadó Feeling Táncegyüttes előadása. Kettőjük műsorát követte, egy a közönség bevonásával járó játékos - táncos feladat, majd a jó hangulatot fokozva lépett színpadra a Linedance Country Táncegyüttes.
Az Amerikában őshonos tánc bemutatása nagy sikert aratott. Mindeközben az iskola udvarán készült a toros káposztás vacsora, mely alapanyagainak megvásárlásában Dr. Széles Diána alpolgármester asszony jelentős támogatása segített. A műsorszámok végén feltálalt ízletes vacsora után következett az igazi mulatság, hiszen a táncos lábúak legnagyobb örömére a tíz- húsz évvel ezelőtti retro tánczenére rophatták a táncot.       
A program délután 14 órától este 20 óráig zajlott.
Összességében elmondható, hogy vidám, kellemes hangulatú, élményekkel teli programon vehetett részt a városrész lakossága.

 

 

 

Nagysándortelep
Letölthető dokumentumok
Poptörténeti emlékpont
Debreceni Művelődési Központ
Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 22.
Email cím: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
Telefonszám: 06 (52) 413 - 939
Postafiók: 419.
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Debreceni Művelődési Központ © 2009 - 2020 Minden jog fenntartva
|
Website & Design by TGweb.hu
Kérdése van? Írjon nekünk.