4024 Debrecen, Piac utca 22.
dmk@debrecenimuvkozpont.hu
06 (52) 413 - 939
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Jogszabálytár
Adók, Illetékek, Járulékok
1990. évi XCIII. tv. az illetékekrõl  1990. évi C. tv. a helyi adókról  1991. évi LXXXII. tv. a gépjármûadóról  1993. évi XXIII. tv. a Nemzeti Kulturális ...
Állam- és művelődésigazgatás, alapjogok
1949. évi XX. tv. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról  1987. évi XI. tv. a jogalkotásról  1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról  1991. évi XX. tv. a helyi ...
Behozatal és kivitel
•    2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelmérõl  17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes ...
Büntetőjog és szabálysértés
1978. évi IV. tv. a Büntetõ Törvénykönyvrõl  1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról  1998. évi XIX. tv. a büntetõeljárásról  1999. évi LXIX. tv. a ...
Gazdálkodás, számvitel, pénzügy, vám
1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról  1992. évi LXXXIX. tv. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl  1996. évi XXV. tv. a helyi ...
Jeles napok, évek
március 15. = az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja - 1991. évi VIII. tv. a Magyar Köztársaság állami ...
Képesítési és szakmai követelmények
24/1971. (VI.8.) Korm. r. a szakértõi mûködéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról  9/1995. (II.3.) Korm. r. a köztisztviselõk képesítési ...
Kitüntetés
•    268/2004. (IX.24.) Korm. r. a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Mûvésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Népmûvészet ...
Költségtérítések, kedvezmények és segélyek
•    1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról •    60/1992. (IV.1.) Korm. r. a közúti gépjármûvek, az ...
Média
•    1986. évi II. tv. a sajtóról •    12/1986. (IV.22.) MT r. a sajtóról szóló 1986. évi II. tv. végrehajtásáról •    29/1986. ...
Munkaügy, bérezés
1989. évi VII. tv. a sztrájkról  1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  1992. évi XXII. tv. a Munka ...
Munka- és egészségvédelem
1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemrõl  1999. évi XLII. tv. a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól  89/1995. ...
Oktatás, képzés
1993. évi LXXVI. tv. a szakképzésrõl  1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról  2001. évi CI. tv. a felnõttképzésrõl  2005. évi CXXXIX. tv. a ...
Polgári jog
1952. évi III. tv.a polgári perrendtartásról  1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvrõl
Statisztika
1993. évi XLVI. tv. a statisztikáról  170/1993. (XII.3.) Korm. r. a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tv. végrehajtásáról  300/2007. (XI. 9.) Korm. r. a 2008. évre ...
Szerzői jogok, díjak, szerződések
1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvrõl  1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvrõl 1998. évi XLIV. tv. az elõadómûvészek, a hangfelvétel-elõállítók és a ...
Támogatás
1992. évi LXXXIX. tv. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl  2003. évi L. tv. a Nemzeti Civil Alapprogramról  2007. évi CLXXXI. tv. a közpénzekbõl ...
Társadalmi önszerveződés
1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvrõl  1989. évi II. tv. az egyesülési jogról  1989. évi III. tv. a gyülekezési jogról  1989. évi XXXIII. tv. a pártok ...
Terület-, vidékfejlesztés
•    1992. évi LXXXIX. tv. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl •    1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésrõl és a ...
Tűzvédelem
•    1996. évi XXXI. tv. a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról •    155/2003. (X. 1.) Korm. r. a polgári célú ...
Vagyonvédelem, rendészet
1996. évi XXXVII. tv. a polgári védelemrõl 89/1988. (XII.20.) MT r. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról 15/1990.(V.14.) BM r. a ...
Poptörténeti emlékpont
Debreceni Művelődési Központ
Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 22.
Email cím: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
Telefonszám: 06 (52) 413 - 939
Postafiók: 419.
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Debreceni Művelődési Központ © 2009 - 2020 Minden jog fenntartva
|
Website & Design by TGweb.hu
Kérdése van? Írjon nekünk.