4024 Debrecen, Piac utca 22.
dmk@debrecenimuvkozpont.hu
06 (52) 413 - 939
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Gazdálkodás, számvitel, pénzügy, vám

1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról 
1992. évi LXXXIX. tv. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl 
1996. évi XXV. tv. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról 
1996. évi. LVII. tv. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 
2000. évi C. tv. a számvitelrõl 
2003. évi CXXVI. tv. a közösségi vámjog végrehajtásáról 
2003. évi CXXIX. tv. a közbeszerzésrõl 
2006. évi IV. tv. a gazdasági társaságokról 
2008. évi III. tv. az 1 és 2 forintos címletû érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól 
2008. évi CII. tv. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl
2008. évi CV. tv. a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
114/1992. (VII.23.) Korm. r. a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységérõl 
115/1992. (VII.23.) Korm. r. az alapítványok gazdálkodási rendjérõl 
217/1998. (XII.30.) Korm. r. az államháztartás mûködési rendjérõl 
224/2000. (XII.19.) Korm. r. a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
249/2000. (XII. 24.) Korm. r. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
193/2003. (XI.26.) Korm. r. a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl 
308/2004. (XI.13.) Korm. r. az európai zászló és az európai lobogó használatának részletes szabályairól 
55/2005. (III.26.) Korm. r. a jogszabálysértõ, nem rendeltetésszerû vagy szerzõdésellenes módon felhasznált európai uniós forrásokból származó és a kapcsolódó állami támogatások behajtásának eljárási rendjérõl 
227/2006. (XI. 20.) Korm. r. a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrõl 
15/2004. (IV. 5.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól 
21/2006. (XI. 24.) MNB r. a pénzforgalom lebonyolításáról 
1/2009. (I. 19.) MNB r. a jegybanki alapkamat mértékéről
2/2009. (I. 23.) MNB rendelet a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról
8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató az államháztartási szakfeladatok rendjérõl 
1/2006. MNB r. a magyar törvényes fizetõeszköz és az euró utánzatáról 
7003/2007. (AEÉ 10.) APEH irányelv a méltányossági jogkör gyakorlásáról, az adómérséklésre és a fizetési könnyítés engedélyezésére irányuló kérelmek elbírálása során követendõ eljárásról 
A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplõ külföldi pénznemek USA dollárra átszámított árfolyamairól (Magy. Közl. 2002/167.) 
A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplõ külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól (Hiv. Ért. 2008/53.) 
9001/2002. (SK 3.) KSH közlemény az egységes statisztikai számjel elemeirõl és nómenklatúráiról 
Iratkezelés
1995. évi LXVI. tv. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl335/2005. (XII.29.) Korm. r. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirõl 
24/2006. (IV.29.) BM-IHM-NKÖM r. a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekrõl 

Poptörténeti emlékpont
Debreceni Művelődési Központ
Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 22.
Email cím: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
Telefonszám: 06 (52) 413 - 939
Postafiók: 419.
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Debreceni Művelődési Központ © 2009 - 2020 Minden jog fenntartva
|
Website & Design by TGweb.hu
Kérdése van? Írjon nekünk.