4024 Debrecen, Piac utca 22.
dmk@debrecenimuvkozpont.hu
06 (52) 413 - 939
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Munkaügy, bérezés

1989. évi VII. tv. a sztrájkról 
1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról 
1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvérõl 
1992. évi XXIII. tv. a köztisztviselõk jogállásáról 
1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 
1996. évi LXXV. tv. a munkaügyi ellenõrzésrõl 
2003. évi CXXV. tv. az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról 
2004. évi CXXII. tv. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról 
2004. évi CXXIII. tv. a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 
2005. évi LXXXVIII. tv. a közérdekû önkéntes tevékenységrõl 
150/1992. (XI.20.) Korm. r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûvelõdési és a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésére 
150/1998. (IX.18.) Korm. r. a köztisztviselõk tartalékállományba helyezésérõl és a  betöltetlen köztisztviselõi állások nyilvános közzétételérõl 
172/2000. (X. 18.) Korm. r. a központosított illetményszámfejtésrõl 
67/2004. (IV.15.) Korm. r. az Egységes Munkaügyi Nyilvántartással kapcsolatos bejelentési és nyilvántartási kötelezettség szabályozásáról 
48/2005. (III.23.) Korm. r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál mûködõ szakszervezetek reprezentatívitásának megállapításáról 
301/2006. (XII.23.) Korm. r. a köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól 
355/2007. (XII. 23.) Korm. r. a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek tekintetében alkalmazott, a munkerõ szabad áramlásával összefüggõ átmeneti szabályokról 
388/2007. (XII. 23.) Korm. r. a közalkalmazotti pályázatoknak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról 
32/2008. (II. 21.) Korm. r. a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye 2008. évi részleteinek finanszírozásáról 
49/2008. (III. 14.) Korm. r. a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról 
260/2008. (XI. 3.) Korm. r. az állami vezetõk és a köztisztviselõk jutalmazásának egyes átmeneti szabályairól 
273/2008. (XI. 19.) Korm. r. a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítése finanszírozásának második ütemérõl
321/2008. (XII. 29.) Korm. r. a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 
6/2009. (I. 20.) Korm. r. a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről 
2/2004. (I.15.) FMM r. a kollektív szerzõdések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól 
30/2004. (XII.21.) FMM r. a különleges foglalkoztatási állományba helyezett köztisztviselõ elhelyezkedését segítõ munkaerõpiaci szolgáltatások és azok igénybevételének részletes szabályairól 
15/2005. (IX.2.) FMM r. a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól 
1/2006. (II. 2.) FMM r. a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról 
6/1992. (VI.27.) MüM r. a munkavállalók ágazatközi besorolási rendszerérõl 
37/2001. (X.25.) PM r. a központosított illetményszámfejtési feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi adatszolgáltatás rendjérõl 
8/2005. (II.08.) PM r. a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól 
31/2005. (IX.29.) PM r. a START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól 
8/1999.(XI.10.) SZCSM r. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérõl 
27/2007. (IX.29.) SZMM r. a 2008. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl 
16/2008. (IX. 26.) SZMM r. a 2009. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl 
6/2007. (OK. 19.) OKM ut. az Oktatási és Kulturális Minisztériumban, és az általa felügyelt központi költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerzõdéssel történõ igénybevételérõl 
9029/1993. (SK 1994. 1.) KSH közl. a Foglalkozások Egységes Osztályozási RendszerérõlÁgazati megállapodás a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény alapján (Kult. Közl. 2004/3.)Középtávú ágazati megállapodás, 2006 – 2010 (Kult. Közl 2006/9.) 
Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány megállapodása a keresetek 2007. évi növelését szolgálóközponti intézkedésekrõl a közszférában (Magy. Közl. 2007/19.) 

Poptörténeti emlékpont
Debreceni Művelődési Központ
Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 22.
Email cím: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
Telefonszám: 06 (52) 413 - 939
Postafiók: 419.
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Debreceni Művelődési Központ © 2009 - 2020 Minden jog fenntartva
|
Website & Design by TGweb.hu
Kérdése van? Írjon nekünk.