4024 Debrecen, Piac utca 22.
dmk@debrecenimuvkozpont.hu
06 (52) 413 - 939
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
DMK Belvárosi Közösségi Háza
Alföld Gyermekszínpad

Helyszín: Belvárosi Közösségi Ház/Próbaterem
Időpont: kedd-csütörtök: 16.30-20.00
Vezető neve: Várhidi Attila Csokonai-díjas rendező

A Színpad 1978 őszén alakult, az egykori alapító tagok között találjuk a rendkívül népszerű színművészt, Magyar Attilát, a kitűnő színházi rendezőt, Hargitai Ivánt, a későbbi tagok között pedig Kálloy-Molnár Pétert, Hajdu Szabolcsot és jónéhány, később híressé vált színészt és színésznőt.

A Színpad tagságát 10 és 14 év közötti debreceni gyerekek alkotják, de az utóbbi két évben vers- és mesemondó versenyek győztes vidéki tehetségei is csatlakoztak hozzájuk. A legutóbbi nagy sikert az ez évi Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál szegedi gáláján aratta a Színpad. 2014 szeptemberétől vidéki és debreceni, abszolút kezdő és gyakorlottabb gyerekeket egyaránt várnak a társulat tagjai közé.

Belvárosi Nyugdíjas Klub

Helyszín: Belvárosi Közösségi Ház
Időpont: kedd: 9.00-12.00
Vezető neve: Szabó Sándor

A Klub közel 20 éve jött létre. Öntevékeny közösség, mely segítséget nyújt a Debrecenben és környékén élő nyugdíjasok számára, tájékoztatja őket szociális, egészségügyi, érdekvédelmi, fogyasztóvédelmi, közbiztonsági kérdésekben és gyakorlati tudnivalókkal látja el tagjait.
Kapcsolatot tart más nyugdíjas szervezetekkel, kulturális és szórakoztató programokat, zenés-táncos összejöveteleket rendez, kirándulásokat, közös főzéseket, nyaralásokat szervez tagjai számára.

Debreceni Egészségügyi Sport Klub

Vezető: Kassai László
Időpont: minden hó. első sze.: 17.30‒19.30
Helyszín: DMK Belvárosi Közösségi Ház

Az egyesület 1983-ban alakult azzal a céllal, hogy népszerűsítse a túramozgalmat és hazánk, illetve közvetlen környezetünk természeti szépségeit megismertesse. Az aktív tagok között többszörösen minősült (arany, érdemes) turisták is vannak. Debrecen és környéke turisztikai látnivalóinak és természeti értékeinek megismertetésében is élen járnak, hiszen minden év május elsején megrendezik a Hajdú Teljesítménytúrát, amely több távon és útvonalon vezeti be a város lakosságát és természetszerető közönségét a városkörnyéki Erdőspuszták értékekkel teli világába.
Fontos célkitűzésük a fiatalok bevonása e tevékenységek körébe.

 

Debreceni Magyar-Finn Baráti Kör

Helyszín: Belvárosi Közösségi Ház
Időpont: havonta 1-szer szerdán: 18.00-20.00
Vezető neve: Dr. Salamon Ágnes

A kör célja és feladata a finn kultúra és életforma megismertetése, társadalmi és baráti kapcsolatok támogatása, Debrecen és Jyväskylä testvérvárosi kapcsolatának ápolása.
A kör a célok megvalósítása érdekében:
- nyilvános előadásokat, üléseket tart; kiállításokat, művészeti eseményeket, könyvbemutatókat, kulturális programokat szervez, kapcsolatot tart a céljait támogató testvérszervezetekkel,
- a finn testvérvárosból, Jyväskyläből érkező vendégeknek segít a város megismerésében,
- segíti a finn nyelv tanítását és tanulását.

  • A Klub hagyományos rendezvényei közé tartozik a finn Kalevala nap, a Finnugor rokon népek napja, ill. a finn függetlenségi nap.

 

 

Debreceni Nyugdíjas Klub

Helyszín: Belvárosi Közösségi Ház
Időpont: hétfőnként 14.00-16.00
Vezető neve: Nagy Barna

A Debreceni Nyugdíjas Klub a város legnagyobb létszámú és legaktívabb civil szervezete. A tagok száma az 1989. szeptember 22-i megalakulása óta 70 főről közel 400 főre emelkedett. A klubot 15 fős elnökség irányítja társadalmi munkában.
A klub célja:

  • a közösség részére megfelelő információt adni a nyugdíjasokat érintő témákról,
  • színvonalas, és változatos programokon keresztül biztosítani a szabadidő kulturált, hasznos és egészséges eltöltését, a hagyományápolást,
  • megteremteni a többségében egyedül élő idősek részére az egymásra figyelő és egymást segítő közösséghez való tartozás lehetőségét,
  •  teret adni baráti kapcsolatok kialakítására.

    A foglalkozások minden hétfőn 14 órakor kezdődnek a Debreceni Művelődési Központ Pódiumtermében. A találkozások alkalmával - a célok elérése érdekében, az értékteremtés elvének figyelembe vételével - előre meghatározott programok megvalósítására kerül sor. Az események változatosak, hogy a tagok mindegyike megtalálja az érdeklődési körének megfelelőt.

    Szerveznek ismeretterjesztő előadásokat, amelyek tematikája felöleli az egészségügy, a szociális gondozás, a házi betegápolás, az otthoni segítségnyújtás, a Vöröskereszt, a fogyasztóvédelem és a bűnmegelőzés területét.

A kulturális programok keretében megemlékeznek a magyar történelem nagyjairól, évfordulókról, vallási és más ünnepekről.
A klubon belül több kulturális csoport működik.
 Az „Őszidők Kórus” 22 éves múlttal rendelkezik, jelenleg 40 tagja van, rendszeresen fellépnek a nyugdíjas szervezet rendezvényein. Felkészültségük és munkájuk színvonalát mutatja, hogy több belföldi és külföldi meghívásnak tesznek eleget, valamint önálló koncerteket is adnak.
A „Táncos lábú szuper nagyik” tánccsoport 5 éve alakult, folyamatosan bővítik tánctudásukat és számaikat. Előadásaikkal hozzájárulnak az egyes kulturális programok színesítéséhez.
A klubon belüli az irodalombarátok és a verset szerető nyugdíjasok megalakították a „Versbarátok klubját”. Találkozásaik alkalmával - többek között - segítik egymás felkészülését az egyes programokon való szereplésre. Legnagyobb részt közülük kerülnek ki az egyes megemlékezések és ünnepi rendezvények összeállítói, fellépői, szereplői.
Az előzőeken túl több olyan csoportjuk működik, amelyek tagjai nem meghatározott rendszerességgel, hanem alkalomszerűen gyűlnek össze, például a számítógépes ismeretek, kézimunka, gyöngyfűzés tanulása, illetve egyéb ismeretek bővítése céljából.
A klub teret enged a tagok tehetségének, alkotásainak a bemutatására.
A nyugdíjasok az általuk készített munkákat (fotó, festmény, kézimunka, különböző ajándéktárgyak) kiállításokon mutathatják be. Több tagnak, több alkalommal önálló kézműves kiállítása is nyílt.
A nyugdíjasok között találhatók olyan vers és prózaírók, akiknek művei a könyvtárakban, és könyvesboltokban is fellelhetők. Az egyes foglalkozásokon lehetőség nyílik saját irodalmi alkotás megismertetésére.
A negyedévente megrendezendő Ki, mit tud? is jó alkalom a bemutatkozásra, a tehetségek megismerésére.
A kulturális programokat a hagyományőrzés és a hagyományápolás figyelembe vételével szervezik. Ezt szolgálja a szép magyar nóták, népdalok, táncok előadása, a különböző versenyeken való részvétel, valamint a kiállított tárgyak is. Évente több alkalommal rendeznek jó hangulatú zenés-táncos összejöveteleket.
Az egészség megőrzését szolgálják a sport rendezvények. Pl.: Generációs sportnap, Gyalogló világnap, Gyalogló klub, stb. Ezen kívül több belföldi és határon túli kirándulás szervezése.
A klub szoros baráti kapcsolatot ápol több megyei és határon túli nyugdíjas szervezettel.
Nyitott szervezet, jó kapcsolatot tart fent a Nyosszal, a Megyei Szövetséggel, az állami szervekkel és a civil szervezetekkel, beleértve az egyházakat is. A társadalmi igényként jelentkező generációs kapcsolatok kialakítása érdekében a klub 2014-ben együttműködési megállapodást kötött több oktatási intézménnyel.
Az együttműködés kiterjed a szabadidő, a kultúra, a sport, a hagyományőrzés, és a hagyományápolás területére. A klub népszerűségét a színvonalas és változatos programoknak, valamint a jó közösségnek köszönheti.

Debrecen 2014. június 30.

                                                                                                 Nagy Barna
                                                                                                    elnök

Diabetesz Klub

Helyszín: Belvárosi Közösségi Ház/Pódiumterem
Időpont: mindn hónap utolsó csütörtökén: 15.00-17.00
Vezető neve: Balog János

A Klub célja és feladata a városunkban és környékén élő diabéteszesek összefogása, segítése, korszerű, szakmai alapokon nyugvó oktatási lehetőség nyújtása a felnőtt cukorbeteg közösségnek. Megismertetni a közösséggel a cukorbetegség kockázati tényezőit, a figyelmeztető jeleit, az új kezelési irányelveket. Felhívni a figyelmet minden diabétesz gondozásban résztvevő érintettnek a diabétesz megértésére, a kockázatok csökkentésére, a súlyos szövődmények elkerülhetőségére, a megelőzésre. Fontos, hogy a cukorbeteg minél többet tudjon meg a betegségéről és tudja, hogy kihez forduljon a problémájával. A Klub mindemellett hagyományos közösségi programokat, rendezvényeket (Diabétesz Világnap, Diabétesz Farsang, Diabétesz Karácsony), kirándulásokat is szervez. Minden érintettet szívesen fogadnak körükben. 

Főnix Diákszínpad

Helyszín: Belvárosi Közösségi Ház/Próbaterem
Időpont: hétfő-szerda-péntek: 16.30-20.00, szombat: 9.00-14.00
Vezető neve: Várhidi Attila Csokonai-díjas rendező

A Színpad 1983-ban alakult eredetileg az Alföld Gyermekszínpad „kiöregedett” tagjaiból (Magyar Attila, Hargitai Iván, Hajdu Szabolcs, a Szabados testvérek), még a híres-hírhedt Damu Roland is a Főnix Diákszínpadban kezdte. A társulatot 15-20 év közötti, főleg középiskolás diákok alkotják. Amire nagyon büszkék vagyunk, hogy 2-3 évente adunk egy-egy nagy tehetséget magyarországi és határon túli színművészeti akadémiáknak.

Az Alföld Gyermekszínpaddal együtt évi kb. 40-45 előadást tartunk főleg gyermekközönségnek, de az idén – akárcsak két évvel ezelőtt – a Campus Fesztiválon is játszunk, természetesen felnőtteknek. Mindkét együttes alapítója és művészeti vezetője Várhidi Attila Csokonai-díjas rendező.

Nyugdíjas Óvónők Klubja

Helyszín: Belvárosi Közösségi Ház
Időpont: minden hónap 2. kedd: 14.00-16.00
Vezető: Hamza Gáborné

A Nyugdíjas Óvónők Klubja 1996-ban alakult, a tagok valamennyien Debrecen óvodáiból mentek nyugdíjba. A város és az ország különböző területeinek természeti adottságai, kulturális élete, intézményei gazdag lehetőséget kínálnak számukra szakmai, művészeti, kulturális igényeik kielégítésére.
Rendszeresen járnak színházba, hangversenyekre, irodalmi estekre és meghívnak előadókat foglalkozásaikra.
Nyugdíjas életüket klubjuk programjai és más klubokkal való találkozások teszik színesebbé, tartalmasabbá.

 

Ókori Egyiptomi Klub

Helyszín: Belvárosi Közösségi Ház/Klubterem
Időpont: minden hó 1. k.: 17.00-18.30
Vezetők: Szabó József, dr. Berényi Ernőné

Egyiptom az ókori világ egyik legnagyobb – talán leghosszabb életű – civilizációja volt: története több mint háromezer évet ível át.  Említése legtöbbünkben a piramisok képét idézi, a gízai nagy szfinxet, a hatalmas templomokat és szobrokat, királysírokat és a mesés kincseket, amelyeket megőrzött a sivatag száraz homokja. A világ múzeumaiban nagyhatású, csodálatos gyűjteményekben gyönyörködhetünk. De mit tudunk azokról az emberekről, akik ezeket a csodákat létrehozták?
Az egyiptológia tudománya immár több mint két évszázadra tekint vissza. Ez alatt az idő alatt a kezdeti kincsvadászatot szerencsére felváltotta a tudományos kutatómunka. Ám sok kérdés még válaszra vár, és képzeletünket továbbra is foglalkoztatja az ősi Egyiptom, amelyről már sokat tudunk és mégis lépten-nyomon rejtélyekbe botlunk. Táguló ismereteink ellenére még ma is gyakran látnak napvilágot tévedések, koholmányok, hóbortos elméletek, amelyek nem alapulnak tényeken.

Az Ókori Egyiptomi Klub előadásainak keretében kísérletet teszünk arra, hogy az érdeklődőknek bemutassuk az ókori Egyiptom hajdan volt nagyságát, ezt az egyedülálló, igen romantikus és gazdag ősi civilizációt.

 

Sakkbarátok Klubja

Helyszín: Belvárosi Közösségi Ház 
Időpont: péntek: 16.00-18.00
Vezető neve: Száva Miklós

A Sakkbarátok Klubja tagja lehet minden helyi sakkszerető polgár (felnőtt és gyermek egyaránt), aki a sakkozást amatőr szinten műveli. Tagdíjat nem kell fizetni, minden tag ingyen élvezheti a sakkozás örömeit kulturált körülmények között.  A távlati tervek között szerepel sakkversenyek szervezése helybeli és az ország más részéről meghívott vendégekkel.

Természetjárók Klubja

Helyszín: Belvárosi Közösségi Ház
Időpont: minden hónap 1. szerda: 16.30-19.00
Vezető neve: Molnárné Lévai Gyöngyi

A debreceni Természetjárók Klubja 2000-ben alakult, rendszeresen szerveznek, vezetnek túrákat, előadásokat, megbeszéléseket, természetjáró programokat rendeznek. Éves túratervüket októberben készítik el a következő naptári évre. Kapcsolatban állnak az EKE (Erdélyi Kárpát Egyesület) és a Román Természetjáró Liga több osztályával. Több mint 500 igazolt természetjáró tagjuk van. Hagyományos nagyrendezvényük a februári Természetbarát Hét.
Egyéni elképzelés alapján csoportoknak, magánszemélyeknek is készítenek túratervet, életkornak, kívánságnak, teherbírásnak megfelelően, akár külföldön is.

Poptörténeti emlékpont
Debreceni Művelődési Központ
Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 22.
Email cím: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
Telefonszám: 06 (52) 413 - 939
Postafiók: 419.
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Debreceni Művelődési Központ © 2009 - 2020 Minden jog fenntartva
|
Website & Design by TGweb.hu
Kérdése van? Írjon nekünk.