4024 Debrecen, Piac utca 22.
dmk@debrecenimuvkozpont.hu
06 (52) 413 - 939
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
DMK Józsai Közösségi Háza
Alsójózsai Nyugdíjas Klub

Helyszín: Józsai Közösségi Ház
Időpont: szerda 16.00-18.00
Vezető neve: Pásztor Ferencné

Az Alsójózsai Nyugdíjas Klub 1989-ben alakult azzal a céllal, hogy a településrészen élő nyugdíjasokat, özvegyeket, magányosan élő embereket szervezetten összefogja. A klub 1998 óta bejegyzett egyesületként működik, így kedvezőbbek a pályázati lehetőségeik. A klubfoglalkozásokat heti rendszerességgel tartják a Józsai Közösségi Házban. Jelenleg a taglétszámuk 35 fő. Két személy kivételével mindenki nyugdíjas. Az átlagéletkor 70 év. Ennek ellenére a közösség aktívan részt vesz a programokon, családias a hangulat, szívesen töltik együtt a szabadidejüket. Félévre előirányzott programterveik az alábbi tematikák köré szerveződnek: hagyományápolás, egészségmegőrzés, kulturális tevékenységek, ünnepek, környezetvédelem, kirándulások stb. Kiemelt feladatuknak tekintik az emberi értékek és a népi hagyományok megőrzését, ezek átadását a fiatal nemzedék számára.
Az Alsójózsai Kerekerdő Óvodával több évtizedes kapcsolatot ápolnak, s néhány éve a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola közössége által szervezett rendezvényeket is segítik.

2014-ben a VI. KI MIT TUD? - ot rendezték meg a Közösségi Házzal együttműködve, amelyen 4-5 szervezet tagjai színvonalas kulturális műsorral szórakoztatták a közönséget.

Klubuk saját szervezésű Dalkörrel is büszkélkedhet. Szívesen énekelnek népdalokat, magyar nótákat, régi slágereket, amelyekkel színesítik a helyi rendezvények kulturális műsorait. Az elmúlt 5 évben a rendszeres gyakorlás meghozta gyümölcsét. Egyre bővül a fellépési lehetőségük, tavaly Berekfürdőn és Bogácson részt vehettek az Országos Nyugdíjas Találkozókon.

Köszönet és elismerés illeti a mindenkori lelkes vezetőséget és a tagságot a kitartó munkáért és érdeklődésért.

 

Fafaragó Szakkör

Időpont: kéthetente pénteken: 17.00-19.00
Vezető: Vass Tamás
Helyszín: DMK Józsai Közösségi Ház

A fafaragás hagyományait kutatják, céljuk a fafaragás népszerűsítése, megismertetése a nagyközönséggel. Az általuk készített tárgyakból, bútorokból rendszeresen tartanak kiállításokat, bemutatókat.

Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre

Helyszín: Józsai Közösségi Ház
Időpont: kedd 15.00-17.00
Vezető neve: Matkó Károly

A Felsőjózsai Nyugdíjasok Baráti Köre 2015-ben ünnepelte fennállásnak 20 éves évfordulóját. Zömében egyedülállók (özvegyek), illetve néhány házaspár alkotják a közösséget.

Összejöveteleiken ismeretterjesztő előadásokat, programokat, közös névnapi ünnepségeket, kirándulásokat szerveznek a közösség tagjai számára, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében. Az egészséges életmód alakítására is odafigyelnek, kirándulásokkal, sok szép élménnyel gazdagítják, alakítják tagjaik érzelmi világát.

Más nyugdíjas szervezetekkel is jó kapcsolatokat alakítanak ki (közös szalonnasütés, nótázás). Aktívan részt vesznek a helyi városrész közéletében, a kulturális programokon, a gyermeknap és szüreti nap rendezvényein.

 

Guzsalyas Néptánc Együttes

Időpont: szombati napokon egyeztetés szerint
Vezető: Kovácsné Milu Bernadett
Helyszín: DMK Józsai Közösségi Ház

Kutatják a Kárpát-medence tájegységeinek néptáncait, népviseleteit. Koreográfiákat állítanak össze, ezekből fellépéseket vállalnak a rendezvényeken. Alkalmanként táncházat tartanak gyerekeknek, felnőtt érdeklődőknek.

Hangbújócska Zenebölcsi

Időpont: csütörtök: 10.00-11.00
Vezető: Nagyné Lövei Lilla
Helyszín: DMK Józsai Közösségi Ház

A 3 év alatti korosztálynak kínál játékos mozgás- és beszédfejlesztést. A zenés foglalkozásokon az anyukák, nagyszülők a gyerekekkel együtt játszhatnak, énekelhetnek, tanulhatnak ritmusos mozgásgyakorlatokat, mondókákat.

 

Jóga foglalkozás felnőtteknek

Jóga foglalkozás felnőtteknek

Időpont: hétfő: 10.00-11.00; péntek: 17.30-19.00
Vezető: Burján Enikő
Helyszín: DMK Józsai Közösségi Ház

A foglalkozásokon a különböző légzési és relaxációs technikák megismerésén túl a résztvevők egészségmegőrző, tartásjavító, lazító testgyakorlatokat végeznek, amelyek segítik a testi-szellemi egyensúgy megőrzését, az egészség megtartását.

 

Jóga foglalkozás gyerekeknek

Időpont: kedd: 17.00-18.00
Vezető: Burján Enikő
Helyszín: DMK Józsai Közösségi Ház

Az óvodáskorúak számára tartott foglalkozásokon a gyerekek játékos formában ismerkednek a jóga alapjaival, a légzés- és mozgástechnikákal, a pihentető, feszültségoldó relaxációval.

Józsai Csipkeverő Szakkör

Helyszín: Józsai Közösségi Ház
Időpont: szerdánként 17.00-19.00
Vezeti: Vietórisz Aranka csipkeverő

A szakkör 2014. január 8-án alakult a Józsai Közösségi Házban. A foglalkozások szerdai napokon 17 órától 19 óráig tartanak, amikor az érdeklődők megismerkednek a csipkeveréshez használt eszközökkel (csipkeverő párna, csipkeverő orsó) és azok használatával. Továbbá elsajátítják a vert csipke alapjait: a szövést, a fél verést, az egészverést, a fonást, a rózsafordulót és a hegyes fordulót.

 

Józsai Díszítőművészeti Szakkör

Helyszín: Józsai Közösségi Ház
Időpont: kedd 14.00-16.00
Vezető neve: Bátoriné Gém Eszter

A Józsai Díszítő Művészeti Szakkör a Józsai Közösségi Ház legrégebben működő közössége. 1982-ben egy hímző tanfolyam befejezése után alakult meg 10, a népművészet után érdeklődő asszony és lány részvételével. Bátori Józsefné 1988-tól a szakkör vezetője.
2014-ben 32 éves lett az alkotókör. Ez alatt a 32 év alatt számtalan értéket hoztak létre. Olyanokat, amikkel tárgyi kultúránk hagyományait éltették tovább. Az általuk készített hímzésekkel nemcsak saját maguknak szereztek örömet, hanem azoknak is, akik évről évre megnézték kiállításaikat. Munkáikat megmutatták már Álmosdon, Debrecenben, a megyei és országos népművészeti kiállításokon is.
Az évek során az ügyes kezű asszonyok megtanulták a Kárpát-medence legkülönbözőbb tájegységeinek hímzés- és szövéskultúráját. Jelenleg a sárközi és sióagárdi hímzés a fő téma, de mindig van az éves munkák közt többféle tájegységből való is.
Hagyomány, hogy minden évben bemutatják a Józsai Közösségi Házban, az új termést, az elmúlt esztendőben készült munkáikat. Ugyancsak hagyományos programjuk a közös kirándulás, kiállítások, múzeumok látogatása, itthon és külföldön, pl. már jártak pl. Szlovákiában és Erdélyben is.

A tagok nagyon szeretik, tisztelik egymást, igazi közösséget alkotnak. Azok is visszajárnak egy kis beszélgetésre, akik már koruknál fogva nem tudnak új alkotásokat létrehozni.  
 

 

Józsai Életigen

Időpont: csütörtök: 18.00-19.00
Vezető: Szőllősi Árpád
Helyszín: DMK Józsai Közösségi Ház

A heti rendszerességgel tartott előadásokon lelki kérdésekkel foglalkozó témákat dolgoznak fel a résztvevők.

 

 

Józsai Kertbarát Kör

Helyszín: Józsai Közösségi Ház
Időpont:  minden hónap első keddje:17.00-19.00
Vezető: Ifj. Juráskó István

A Kertészkedni kedvelők csoportja alakította meg a Kertbarát Kört 2001. október 15-én szakmai tudásunk fejlesztésére, baráti találkozók, tapasztalatszerző látogatások szervezésére. Tagjaink száma 25 fő, a csoport vezetője Gyökös József. Éves program alapján működünk. Rendszeresen szervezünk szőlőtermesztéssel, gyümölcstermesztéssel, zöldségtermesztéssel, borászattal, növényvédelemmel és dísznövénytermesztéssel kapcsolatos előadásokat, foglalkozásokat. Minden évben megrendezzük a józsai borversenyt február elején. A helyezettek értékes díjakban részesülnek. Átadjuk a „Legjobb Józsai Bor” és a „Legjobb Józsai Vörös Bornak" járó vándorserleget. A Józsai Pálinka- és Pogácsaversenyt évek óta nagy érdeklődés jellemzi, ahol a Hajdú-Bihar Megyében működő kertbarátok is részt vesznek és versenyeznek egymással a legfinomabb pálinkáknak járó serlegért.   Már hagyomány, hogy a Józsai Szüreti Napra termékkiállítást rendezünk. Minden évben kétszer - tavasszal és ősszel - tapasztalatszerző látogatásokat szervezünk. Részt veszünk a városi borversenyen, valamint a kertbarátok népfőiskolai oktatásán, ahol országosan elismert szakemberek tartanak előadásokat. Ennek a sorozatnak a záró foglalkozása a megyei borverseny, ahol szintén képviseljük a józsai kertbarát kört. Többször részt vettünk megyei kertészeti kiállításokon, ahol eredményesen szerepeltünk. Jó a kapcsolatunk a város és a megye többi kertbarát köreivel. Tagja vagyunk a Kertbarátok Országos Szövetségének. Minden évben közös vacsorával ünnepeljük meg alakulásunk évfordulóját családi-baráti körben. A foglalkozásaink nyitottak, minden kertészkedni vágyót szívesen látunk. Betartjuk a kertbarátok hármas jelszavát: kertészkedj – barátkozz - művelődj!    

Mazsorett csoport

Helyszín: Józsai Közösségi Ház
Időpont: hétfő, szerda: 17.30-18.30
Vezető neve: Románné Kovács Annamária

A  mozgást  és a zenei érzéket együttesen fejlesztő foglalkozásokon többfajta koreográfiát is tanulnak a gyerekek. A 10-14 éves korosztály országos versenyein rendszeresen szerepelnek, több arany minősítést is szereztek.

A Józsai Mazsorett csoport 2008 őszétől működik az intézményben. A csoport vezetője az edzéseken külön hangsúlyt fektet a tánc alapjaira, a helyes testtartásra, a megfelelő erőnlét és állóképesség kialakítására, valamint a pontos bottechnika elsajátítására.
Jelenleg két mazsorett csoport működik a közösségi házban, a Csillag csoport és a Muskétások.

Csillag csoport (Kis csoport)

A kis mazsorettesek zöme 2012 szeptemberében kezdett el érdeklődni a botforgatás iránt, de idén szeptemberben is csatlakoztak a csapathoz. Az óvodás lányok ez év során elsajátították a mazsorett alapjait és a botforgatás technikáját

Muskétások (Nagy csoport)

Az iskolás lányok évek óta dolgoznak együtt. A kisiskolás táncosok egyre nehezebb elemeket, dobásokat sajátítottak el az évek során, látványosabb mozgások kivitelében. A táncos lábú lányok egyre összeszokottabbak és elevenebbek, így még hangulatosabban telnek az edzések.

 

 

 

Néptánc foglalkozás gyerekeknek

Időpont: hétfőnként: 17.15-18.15
Vezető: Varga Luca és Deák Viktor
Helyszín: DMK Józsai Közösségi Ház

Az óvodás korúaknak szervezett foglalkozásokon a gyerekek megismerkednek a néptánc alapjaival, a magyar népzenével, népi hangszerekkel, népdalokat, népi játékokat  tanulnak.

 

Nordic Walking

Vezető: Herbákné Illyés Ilona (30/257-3072)
Időpont: megegyezés szerint

Heti 1-2 alkalommal sétabotos foglalkozásokat tartanak Józsa környékén.

 

Sakk Klub

Helyszín: Józsai Közösségi Ház
Időpont: megbeszélés szerint
Vezető neve: Andirkó Sándor (52/408-080)

A szakosztály kimondottan nyugdíjasokból tevődik össze. Tagjaik száma változó.  A legidősebb közülük 86 éves. Megalakulásukkor tagjaik amatőr szinten játszottak. Ma már a játszma lapok írásától, és a sakkóra használatától eltekintve ütik a harmadosztályú szintet. A keddi összejövetelükkor mindig átvesznek egy megnyitást, védelmet, vagy cseljátékot, ismertetik a nemzetközi nagymesterek, a világbajnokok lejátszott mérkőzéseit, és sikerrel gyakorolják azokat.
Szívesen várják a sakk iránt érdeklődőket, akik keddenként akár sakkoktatásban is részesülhetnek. Távlati céljuk: szeretnének minél több fiatalt beszervezni, és részt venni meghívásos versenyeken.

Társastánc

Időpont: csütörtök: 19.00-21.00
Vezető: Kacsora Tamás
Helyszín: DMK Józsai Közösségi Ház

A csoportban a régi tánciskolák hangulatát idézve a klasszikus táncok lépéseit, koreográfiáját tanulhatják meg, gyakorolhatják a résztvevő párok.

 

Varázskéz Rajz Szakkör

Helyszín: Józsai Közösségi Ház
Időpont: csütörtök: 16.15-18.00
Vezető neve: Gárdonyi Sándor

A művelődési közösség 2000-ben alakult a Józsai Közösségi Ház csoportjaként. Tagjai azok a 6-11 éves diákok, akik kedvet éreznek a manuális tevékenységek iránt. A kör alapvető célja a gyermeki kifejezőkészség, és ábrázolókészség fejlesztése a vizuális kifejezőeszközök széles körű megismerése mellett. A foglalkozások témaválasztása változatos, technikája is ezeknek megfelelően alakul. A képalkotáshoz leginkább giocondát, vízfestéket, pastellt, temperát, filctollat, tustintát használnak a gyerekek, illetve papír és ragasztó segítségével montázst készítenek.
A műhelymunkák során szívesen agyagoznak vagy papírmaséból különböző tárgyakat, bábokat készítenek. Apró ajándéktárgyaktól kezdve hatalmas falfelületet beborító pannó festéséig a gyerekek „varázskeze” sokféle képzőművészeti alkotásra képes.
Heti egy alakommal tartják népszerű foglalkozásaikat. Szakköri munka hatására a tanulók érzékenyebbek lesznek a vizuális valóság megfigyelésére, a látható világ szépségeire, fogékonyabbak, befogadóbbak a képzőművészeti alkotások iránt.
A szakkör tagjai sikeresen vesznek részt különböző pályázatokon, ahol szép eredményeket érnek el. A képzőművészeti kör programja állandóan bővül, igyekszik új technikák bevezetésére, megismertetésére, a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével a folyamatos megújulásra törekszik. A foglalkozások egymásra épülnek, új ismereteket közvetítenek és kiváló szakmai útmutatás alapján zajlanak, melynek eredménye az igényes képzőművészeti alkotás.  

Zeneoktatás

Időpont: kedd: 16.15-17.15
Vezető: dr. Borosné Toplenszki Tímea
Helyszín: DMK Józsai Közösségi Ház

A Muzsikáló Egészség Alapítványi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény népzene szakos tanulói számára folyik zeneoktatás. A zeneórákon résztvevő tanulók rendszeresen fellépnek a Józsai Közösségi Ház rendezvényein, közösségi programjain.

Poptörténeti emlékpont
Debreceni Művelődési Központ
Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 22.
Email cím: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
Telefonszám: 06 (52) 413 - 939
Postafiók: 419.
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Debreceni Művelődési Központ © 2009 - 2020 Minden jog fenntartva
|
Website & Design by TGweb.hu
Kérdése van? Írjon nekünk.