4024 Debrecen, Piac utca 22.
dmk@debrecenimuvkozpont.hu
06 (52) 413 - 939
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
A Mi- Magunkért projekt eredményeinek bemutatása

A Debreceni Művelődési Központ az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával hat debreceni városrészben indított el közösségfejlesztői folyamatokat.

A projekt időtartama: 2013. november 1.– 2014. december 31.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkársága 2013-ban 9 millió Ft-tal, 2014-ben további 9 millió Ft-tal támogatta a projekt megvalósulását.

Célunk volt:
A lakosok aktivizálásával és bevonásával a településrészeken élők helyi ügyek iránti elköteleződésének és cselekvési szándékainak feltárása és fejlesztése.
Közösségi tervezéssel cselekvési tervek készítése, amelyek hozzájárulhatnak az ott élők életminőségének javulásához, elősegíthetik a településrészek értékeinek feltárását.
A fejlesztésbe bevont városrészek: Kismacs, Nagymacs, Nagysándor-telep, Ondód, Pac, Tégláskert.
A fejlesztő munkába bevont helyi fejlesztők, akik valamennyien a Debreceni Művelődési Központ munkatársai:
Kismacs - Burai Luca
Nagymacs - Nagy Mária
Ondód - Új Judit
Tégláskert - Csikós Beáta
Nagysándortelep - Némethi Melinda (2014. június 30-ig), Mátrai - Nagy Andrea (2014. szeptember 1-től)
Pac - Herczné Barna Éva (2014. június 30-ig), Mocsári Melinda (2014. szeptember 1-től)

Első lépésként a legfontosabb feladat volt a képzés és a fejlesztői műhely megszervezése Groskáné Piránszki Irén vezetésével. A cél a közösségfejlesztés szemléletének, cselekvési technikáinak megismertetése, jó gyakorlatok közreadása, a „közös szakmai alap” és az egymás iránti bizalom megteremtése.
A projekt első szakaszában a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral együttműködve 5 helyszínen Könyvtár Pontot és Közösség Pontot hoztunk létre. Ezeken a helyszíneken a könyvtári szolgáltatások mellett végezzük tevékenységünket. Két helyszínen munkatársaink végzik a könyvtárosi feladatokat is.
Összegyűjtöttük és megismertük a városrészekről a lehető legtöbb rendelkezésre álló információt (felmérések, kutatások, közösségi kezdeményezések, stb.). Megtörtént a településrészek meghatározó személyiségeinek, szervezeteknek felkeresése, bevonása a közösségi folyamatokba. A legtöbb városrészben összeállt a helyi fejlesztő köré szerveződő aktív mag. A helyi fejlesztők elkészítették az adott városrész cselekvési tervét. Minden városrészben megvalósult legalább egy, a helyi közösség által leginkább támogatott program.
Elkészült a közös munka eredményeként a pályázati program folytatásához a közösségfejlesztési terv.
A projekt második szakaszában munkánk fókuszába a városrészi cselekvési tervek elkészítése, közösségi programok, akciók tervezése és megvalósítása került.
A tennivalók lépésről lépésre alakultak, mindegyik városrészben egyedi, sajátos arculat rajzolódott ki. Kinek-kinek meg kellett találnia a saját útját, amely csak ahhoz a városrészhez, az ott élő emberek által támogatott kezdeményezésekhez vezet.

A projekt eredményei:
•    A helyi fejlesztők elköteleződtek a program mellett, érdeklődéssel és aktívan vettek részt abban.
•    Többségükben megtalálták azokat a segítőket, akiknek a részvételével kialakult az „aktív mag”, akik meghatározók lehetnek a továbbiakban is a kezdeményezéseket támogató segítői kör szélesítésében.
•    Elkészült a „3 kérdés - 3 válasz” véleménykérő lap, amelynek segítségével április végétől folyamatosan kértük a lakosok véleményét a közösség ügyeiben, erre alapozottan szerveződtek a közösségi beszélgetések.
•    Ondódon elkészült a közösségi felmérés, és a véleményeket figyelembevevő cselekvési terv. Megoldódott a közösségi ház működtetése, közösség általi hasznosítása. (2014 szeptemberétől az üzemeltetési feladatokat a DMK látja el.)
•    Elkészültek a városrészekre vonatkozó cselekvési tervek.  
•    Két városrészben - Kismacs, Nagymacs – elindult az „Önként a közért” program, amelyben az 50 órás iskolai közösségi szolgálatra szólítottuk meg a városrészekben élő érdeklődő fiatalokat.
•    A helyi közösségek által tervezett és megvalósított közösségi akciók minden városrészben újszerű, sikeres események voltak.
•    Elkészült a projekt eredményeit bemutató, a fejlesztők esettanulmányait tartalmazó szakmai kiadvány.

A projekt számszerűsített eredményei:
A program ideje alatt a hat helyszínen 31 közösségi nagyrendezvényt, 2 kiállítást
szerveztünk. Az egyéb közösségi alkalmak (közösségi beszélgetés, ruhaosztás, vásár,
jótékonysági események, tereprendezési akciók stb.) száma 60 volt, míg tábort 3 időpontban szerveztünk.
Közösségfejlesztő alapképzésen a DMK szakalkalmazottai (18 fő) 2 alkalommal
vettek részt. A helyi fejlesztők, Groskáné Piránszki Irén vezetésével, 11 alkalommal találkoztak egy közösségfejlesztő műhely keretein belül, s két alkalommal voltak „látóúton” (Pécs, Kecskemét - Kunbábony).

A DMK nem projektként, hanem folyamatként tekint a programra. Tisztában vagyunk azzal, hogy a „beavatkozás” felelősség, ami a projekt befejezése után sem szűnik meg.  Munkatársainkban kialakult az elköteleződés a program mellett, az intézmény vezetése támogatja a fejlesztői munka folytatását a városrészekben.

„Mi - Magunkért” – közösségfejlesztés debreceni városrészekben
Projektzáró sajtótájékoztató és konferencia
2015. január 19-én tartottuk a projektzáró rendezvényt az Ondódi Közösségi Házban, ahová a szakma képviselőin kívül a sajtó képviselőit is vártuk.
A sajtótájékoztatón köszöntőt mondott az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára, Dr. Hoppál Péter és DMJV Polgármestere, dr. Papp László.
A projektet a Debreceni Művelődési Központ igazgatója, Jantyik Zsolt ismertette.
A fejlesztői folyamat lépéseiről Groskáné Piránszki Irén közösségfejlesztő mentor számolt be.
A program második részében a helyi fejlesztők ismertették a városrészi esettanulmányokat. Végül az Ondód Jövőjéért Egyesület elnöke, Csarnai Róbert számolt be arról, hogy mit jelentett számukra ez az egy év.

A konferencián bemutattuk a közösségfejlesztő folyamat leírását és a városrészi esettanulmányokat tartalmazó szakmai kiadványt is.

 

A Mi- Magunkért projekt eredményeinek bemutatása
Poptörténeti emlékpont
Debreceni Művelődési Központ
Székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 22.
Email cím: dmk@debrecenimuvkozpont.hu
Telefonszám: 06 (52) 413 - 939
Postafiók: 419.
Felnőttképzési nysz: 00633 - 2008
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2460
Debreceni Művelődési Központ © 2009 - 2020 Minden jog fenntartva
|
Website & Design by TGweb.hu
Kérdése van? Írjon nekünk.